Ny Nordisk Skole udfases

Initiativet Ny Nordisk Skole udfases. Materialer og artikler er dog fortsat tilgængelige.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har besluttet at udfase Ny Nordisk Skole som statsligt initiativ.

Ny Nordisk Skole-samarbejdet har siden sin begyndelse i foråret 2012 etableret forskellige samarbejder på tværs af 0-18-års-området, hvor der er delt erfaringer med udvikling af den pædagogiske praksis og forandringsarbejde på tværs af 0-18-års-området.

Udfasningen af Ny Nordisk Skole indebærer, at bestyrelsen og akademirådet for Ny Nordisk Skole nedlægges. I slutningen af september 2015 flyttes Ny Nordisk Skole-hjemmesiden til emu.dk, hvor materialer og artikler vedrørende Ny Nordisk Skole fortsat vil kunne findes og bruges.

Ny Nordisk Skole vil fremover ikke længere blive understøttet af Undervisningsministeriet med kompetenceudviklingsinitiativer og Ny Nordisk Skole-akademidagen