Ny vejledning sætter fokus på vold og trusler på skolerne

Undervisningsministeriets vejledning giver skolerne viden om, hvordan de kan arbejde med at forebygge og håndtere, når der er elever, der er enten truer eller slår en underviser.

Den nye vejledning markerer første skridt i den samlede indsats, der fortsætter i foråret 2018. 

Som et led i indsatsen er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af andre ministerier, fagforeninger og organisationer, som har bidraget til at kvalificere vejledningsmaterialet.

Der bliver i foråret offentliggjort en dybdegående undersøgelse af problemet med vold og trusler i skolen, som en anden del af indsatsen.

Du kan finde og læse mere om vejledningen her.