Ny vejledning til klagemuligheder i forhold til mobning eller lignende

Der er oprettet en National Klageinstans mod Mobning, som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) varetager.

Elever og elevernes forældre kan klage, hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi, herunder en strategi for digital mobning, eller hvis elever og forældre ikke oplever, at uddannelsesstedet gør nok for at stoppe mobning eller lignende.

Du kan på EMU finde vejledninger på grundskoleområdet til elever, forældre, skolebestyrelse, skoleledelse og kommunalbestyrelse. Find vejledningerne her.

På ungdomsuddannelserne kan du finde vejledninger til elever, forældre og skoleledelse. Find vejledningerne her.