Ny viden om anvendelse af læringsplatforme i folkeskolen

Nyt forskningsprojekt har afdækket erfaringer med brugen af digitale læringsplatforme i folkeskolen, og det er der kommet en række spændende anbefalinger og inspirationsmaterialer ud af.

Digitale læringsplarforme

Projektet konkluderer bl.a., at der er potentiale i at bruge læringsplatformene til at understøtte og kvalificere eksisterende praksisser, der fungerer, og i at eksperimentere med platformenes nye muligheder. Der er behov for langsigtede implementeringsstrategier, baseret på dialog og personaleinddragelse, der fokuserer på at understøtte meningsfuldt arbejde med platformene. Det er ligeledes en væsentlig pointe, at implementering af platformene vedrører hele skolen – ikke kun det pædagogiske personale.


Projektet har udviklet en række forsknings- og praksismaterialer, der nu er tilgængelige på EMU:

• 16 praksismoduler/cases, der er målrettet henholdsvis pædagogisk personale, skoleledelse, forvaltning og lærerstuderende
• 6 forskningsrapporter.