Nyhedsbrev i psykologi, august 2018

Nyt fra den den nye fagkonsulent i psykologi, er Mikkel Krag Brunvold.

Fagkonsulenten

Mit navn er Mikkel Krag Brunvold, jeg er 45 år og bor i Aarhus. Jeg er uddannet Cand. Negot. og har desuden sidefag i psykologi. Inden jeg begyndte som underviser, var jeg ansat i en marketingafdeling hos en produktionsvirksomhed i fødevareindustrien.

I 2004 begyndte jeg som underviser og efter en række forskellige ansættelser, blev jeg i 2006 ansat hos Tradium i Randers som underviser. Der var jeg ligeledes både uddannelsesleder og pædagogisk faglig koordinator. I august 2016 skiftede jeg til Aarhus Handelsgymnasium, så nu kan jeg cykle til min skole.

Min undervisningserfaring i psykologi stammer fra både HHX og HTX, og jeg inddrager i øvrigt altid en psykologi-faglig vinkel i faget afsætning som er mit eneste undervisningsfag lige nu.

Min tid hos UVM begyndte i foråret 2016 som læringskonsulent, men allerede fra august samme år blev jeg fagkonsulent i afsætning, innovation og markedskommunikation. Det var en hektisk tid med læreplaner og reform. Jeg har derfor efterhånden en del erfaring med arbejdet som fagkonsulent. Det er i øvrigt godt at se, at tankerne bag de nye læreplaner i psykologi i nogen grad kan sidestilles med de ændringer, som jeg har medvirket til i de andre fag.

I min fritid er jeg sammen med min familie som består af min kone Stine som er grafiker og vores tre børn på 6, 9 og 15 år. Endeligt kan jeg godt lide at spile squash, lytte til musik og så er fodbold også en stor interesse, selv om jeg ikke spiller mere.

Nu hvor jeg har chancen, er der også lige lidt nyheder.

 

FIP 2019

FIP i psykologi foregår i dette skoleår på følgende tidspunkter:

7. februar: Roskilde Katedralskole

13. marts: Horsens Statsskole

Jeg har noteret mig, at eksamensspørgsmål, temaer i undervisningen, kritisk tænkning og faglig metode er relevante emner. Digital dannelse/digitale kompetencer kommer dog til at fylde en del af dagen på FIP i alle fag, så der er lidt begrænsninger i forhold, hvad vi kan nå. Hvis nogle af jer har gode forslag til centrale emner, er I velkomne til at skrive til mig. Det er godt at have nogle ønsker i banken.

Tilmelding foregår på via GL-E

Det fagdidaktiske kursus i psykologi foregår d. 14-16/11 på Comwell i Middelfart. Der er pt. 36 tilmeldte. Mette Morell og Merete Jagd Esmarch er kursusledere.

 

Andre kommende begivenheder

8. november: Konference for de faglige fora, Fredericia Gymnasium

8.- 9. november: Årsmøde i PLF, Best Western, Fredericia

EMU står overfor en større forandring. Det er noget af en supertanker som skal vendes. Fagkonsulenterne bliver her i efteråret inddraget en del i dette arbejde. Mit håb er, at det bliver (meget) nemmere at finde rundt på de faglige sider. Jeg har desuden en intention om, at de seneste faglige nyheder, inspiration mv. skal findes på EMU.

Undervisningsministeret udarbejder med jævne mellemrum det såkaldte ”Viden Om”. Viden Om er formidling af viden og forskning til praktikere. Den seneste Viden Om er udviklet af EVA. Materialerne i en Viden Om fokuserer på et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Formålet er at gøre viden og forskning mere tilgængelig og nemmere at omsætte for lærere, pædagoger og ledere. Det seneste findes her: https://www.emu.dk/modul/viden-om-undervisningsdifferentiering-gymnasier

Jeg glæder mig til at møde mange af jer rundt omkring i landet. I første omgang bliver det nok i forbindelse med det fagdidaktiske kursus, årsmødet i psykologilærerforeningen eller på FIP-kurserne. I er dog meget velkomne til at kontakte mig.

  

Mikkel Krag Brunvold, 24.08.2018

Mikkel.krag.brunvold@stukuvm.dk

Mobil: 3392 5326