Nyt FIP-kursus til september

FIP-kurset i Nyborg d. 20/4 var overbooket trods plads til 165 deltagere. Der er derfor fundet en dato for et nyt FIP-kursus, onsdag d. 27/9 i Fredericia.

FIP-kurset i Fredericia d. 27/9 er primært rettet mod de, der ikke nåede med på FIP-kurset d. 20/4. Der vil dog på dette møde logisk set være mere klarhed over reformens elementer og betydning for faget. Tilmelding foregår via GL - følg linket ovenfor.

Den nye reform træder i kraft allerede næste skoleår. Læreplanerne er i skrivende stund stadig i høring og udkastene kan læses her - se under Valgfag. Hør nærmere med egen leder, hvilke klasser, der går direkte i gang med arbejdet med de nye læreplaner, og hvilke der fortsat er på gammel ordning i skoleåret 17/18.

Arbejdet med at udfærdige vejledningerne er i øvrigt i fuld gang. Hold øje på de relevante informationskanaler, som fx EMU (skriv dig op til nyhedsbrev her, så får du automatisk nyt indhold tilsendt på mail) eller via Psykologilærerforeningens medlemsblad.