Nyt fra fagkonsulenten april 2018

Nyhedsbrev nr. 37 om Dialogmøder om Vejledende opgavesæt 1.

Vejledende opgavesæt 1

Vejledende opgavesæt 1
Der er til brug for elever efter ny læreplan udarbejdet et Vejledende opgavesæt 1 og et tilhørende Lærerens hæfte, som begge kan tilgås på Materialeplatformen

Husk at brug ”Udpak filer”. 

  

Opgavetyper i skriftlig samfundsfag
På fagkonsulentens side på emu’en ligger desuden en ny udgave af ”Opgavetyper i skriftlig samfundsfag” - revideret ud fra den nye læreplan og tilhørende vejledning:

    

Dialogmøder  

Der afholdes to dialogmøder, hvor Vejledende opgavesæt 1 efter ny læreplan gennemgås af fagkonsulenten. Derefter er der mulighed for spørgsmål, kommentarer og diskussion. Medlemmer af opgavekommissionen vil deltage i møderne.

Deltagelse er gratis. Skolen betaler transportomkostninger.

  

Tilmelding 

Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: søndag den 29. april (af hensyn til bestilling af kaffe, te og kage)

  

Tid og sted

Onsdag den 2. maj kl. 14-16 på Høje Taastrup Gymnasium, Frøgård Alle 2, 2630 Taastrup 

Torsdag den 3. maj kl. 14-16 på Viby Gymnasium, Søndervangs alle 45, 8260 Viby.

 

  

I tilfælde af konflikt udsættes dialogmøderne til september 2018.

 

  

Med venlig hilsen

Bent Fischer-Nielsen

fagkonsulent

bent.fischer-nielsen@stukuvm.dk