Nyt fra fagkonsulenten for it-fagene - december 2018

Læs bl.a. om lokale studieretninger med it-fag på B-niveau, om FIP og informatik på Danmarks Læringsfestival.

Læs desuden om den merkantil eux og faglige mindstekrav.

  

Kontakt fagkonsulenten

Kathrine Bohus Madsen
kathrine.madsen@stukuvm.dk
Tlf. 21 39 51 99