Nyt fra fagkonsulenten marts 2018

Nyhedsbrev nr. 36 om mundtlig og skriftlig prøve, FIP-KS og samspil med matematik

Nyhedsbrevets indhold:

 • Mundtlig prøve i samfundsfag C efter ny læreplan og ny eksamensbekendtgørelse
 • Vilkår for de skriftlige prøver 2018
 • Vilkår for de skriftlige prøver 2019
 • FIP i Kultur- og samfundsfaggruppen 18. og 19. april 2018
 • Samspil med matematik
  • Statistik er samfundsvidenskab
  • Vigtigt i samfundsfag og i mange jobs

  • Det basale læres i regneark
  • Statistikbanken og surveybank

  • Statistisk usikkerhed
  • Lineær regression

  • Samspil mellem kvantitative og kvalitative data