Nyt fra fagkonsulenten oktober 2018

Program for FIP-kursus i samfundsfag stx-hf i marts 2019.

Af Bent Fischer-Nielsen 

Tid og sted

20. marts på Gl. Hellerup Gymnasium
21. marts 2019 på Skanderborg Gymnasium

 

Om FIP 2019

Formålet med FIP-kurserne i 2019 er at understøtte undervisningen vedr.

 • de nye skriftlige opgaver (A), professionsrettede problemstillinger (B/C på hf)
 • digitale kompetencer (A/B/C)
 • problemstillinger i andre lande, casestudier (A/B)
 • samspil med tysk (A/B/C)
 • kvalitativ metode (A/B/C)
 • brug af databaser (A/B/C)
 • og statistisk usikkerhed (A).

 

9.30-10.00 Kaffe og morgenbrød
10.00-11.15:

Workshop 1

A.  Vejledende opgavesæt 2 (stx)
Oplæg, gruppearbejde og diskussion. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent

B. Professionsrettede problemstillinger på hf (hf, vuc) 
Oplæg, gruppearbejde og diskussion. Mikkel Pedersen, Tønder Gymnasium

11.20-12.15

Digitale kompetencer og digital dannelse

Kort oplæg ved Bent Fischer-Nielsen. Derefter erfaringsudveksling i grupper med fokus på digitale produktioner (diagrammer, kollaborativt skrevne produkter, præsentationer, spørgeskemaundersøgelser, video, screencast mm). Vær klar til at berette, hvordan samfundsfag på jeres skole fremmer elevernes digitale kompetencer og digitale dannelse.

12.15-13.15:

 Frokost

13.15-14.15

Trump og USA
– hvor stor indflydelse har præsident Trump på udviklingen i USA
og på forholdet mellem USA og Europa? Casestudie som metode.

Gorm Rye Olsen, professor i international politik, RUC.
Hjemvendt fra et halvt års forskning i USA

14.30-15.40

Workshop 2

 1. Samspil med tysk
  Konkrete eksempel på fagenes samarbejdsmuligheder.
  Kirsten Krehan, samfundsfag og tysk, Kolding Gymnasium og hf.
 2. Systematisk behandling af kvalitative data
  Konkrete kvalitative øvelser til elever i interviews og observation, og introduktion til kodning af kvalitative data og brug af display.
  Vibeke Allerup Petersen, Frederiksborg Gymnasium.
 3. Statistisk usikkerhed og brug af surveybank, statistikbanken og worldbank 
  Oplæg og øvelser. Bent Fischer-Nielsen.
15.45-16.00: Evaluering:
Svare på spørgeskema fra GLE. Spørgsmål og afslutning

 

  

  

Med venlig hilsen

Bent Fischer-Nielsen
bent.fischer-nielsen@stukuvm.dk