Nyt materiale skal hjælpe skoler og kommuner med nyankomne tosprogede elever

Nyt inspirationsmateriale formidler både viden om og praktiske erfaringer med modtagelse og undervisning af nyankomne tosprogede elever. Materialet skal hjælpe skoler og kommuner med at sikre den første integration af eleverne.

Danmark har de seneste år i perioder modtaget flere flygtninge end tidligere. Det stiller store krav til kommunerne, som skal sikre, at de nyankomne børn får en tryg skoledag, hvor sproglig udvikling og faglig læring følges ad.

Undervisningsministeriet har derfor udviklet et inspirationsmateriale med viden på området og eksempler fra forskellige praksisser på en række skoler og kommuner, der arbejder systematisk med modtagelse og undervisning af nyankomne elever.

Inspiration til kommuner og skoler

Materialet skal inspirere kommuner og skoler til at skabe deres egne løsninger, der matcher de lokale forhold. Hensigten er at sikre et højt fagligt niveau i modtagelsen af de nyankomne elever, så de får de bedste muligheder for at deltage sprogligt, fagligt og socialt i skolens læringsfællesskaber.

Inspirationsmaterialet er udarbejdet for Undervisningsministeriet af Rambøll i tæt samarbejde med læringskonsulenter på området.

Undervejs i udviklingen er Danmarks Lærerforening, KL, Skolelederforeningen og andre parter inddraget. 

Find hele materialet her