Nyt udviklingsprojekt skal få flere praktiske færdigheder og kreativitet ind i udskolingen

Folkeskoler og erhvervsskoler kan nu søge om at deltage i et nyt udviklingsprojekt, der skal styrke arbejdet med elevernes praksisfaglighed.

Som del af den politiske aftale om at styrke praksisfagligheden i folkeskolen skal der gennemføres et udviklingsprojekt i skoleårene 2018/19 og 2019/20, der skal styrke samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler om at få mere praksisfaglighed ind i udskolingen.

Folkeskoler og erhvervsskoler kan nu søge om at deltage i projektet. I projektet skal folkeskoler og erhvervsskoler samarbejde i arbejdsgrupper om at udvikle og afprøve praksisfaglige undervisningsforløb og bidrage til at udvikle inspirationsmaterialer til lærerne, som kan anvendes på alle landets skoler. Forskere og ministeriets læringskonsulenter bliver også tilknyttet samarbejdet.

Arbejdet tager udgangspunkt i, hvordan der arbejdes med elevernes praktiske færdigheder og kreativitet, arbejdskendskab, værkstedsfærdigheder, færdigheder i at skifte perspektiv mellem del og helhed samt færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis. Arbejdet skal understøtte lærernes systematiske arbejde med elevernes praksisfaglige kompetencer og herved bidrage til arbejdet med den nye praksisfaglige dimension i uddannelsesparathedsvurderingen.   

Projektet skal styrke de indsatser, som i forvejen er i gang, og kickstarte arbejdet med at gøre de praksisfaglige elementer til en mere integreret og synlig del undervisningen og af elevernes skoledag.

Ca. 35 skoler vil blive udvalgt til at deltage i projektet. I udvælgelsen vil blive lagt vægt på, at skolerne i forvejen arbejder med den praksisfaglige dimension i udskolingen, så der bygges videre på de eksisterende erfaringer på skolerne.

Folkeskoler og erhvervsskoler opfordres til at søge i samarbejder, men kan også søge individuelt. Flere folkeskoler kan indgå samarbejde med én eller flere erhvervsskoler og omvendt.

Yderligere information om udviklingsprojektet kan læses i vejledningen. 

Ansøgningsfrist

Deadline for ansøgning er den 10. oktober 2018 (Ansøgningsfristen er forlænget til onsdag den 24. oktober 2018).

  

Ansøgningsblanketter

Ansøgningsblanket til individuel ansøgning

Ansøgningsblanket til ansøgning i samarbejde