Nyt udviklingsprojekt skal styrke inkluderende læringsmiljøer

Undervisningsministeriet har igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt om styrkelse af inkluderende læringsmiljøer.

Formålet med projektet er at udvikle og kvalificere praksis og viden om inkluderende læringsmiljøer, så alle børn får mulighed for at lære, trives og udvikle sig i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Læs mere om projektet her