Olaidag - nationaldag i Færøerne

Færøernes flag vajer i dag over statslige bygninger i Danmark.

Vores venner i Rigsfællesskabet - færingerne - har nationaldag i dag. Tillykke. Siden 2016 er dagen også blevet markeret med flagning i Danmark. Flaget hedder Merkið.