Operation Dagsværk-projekt i 2018 handler om Grønland

Operation Dagsværk og Ungdommens Røde Kors har med årets projekt Isbjergene kælver valgt at styrke samarbejdet mellem de unge i Grønland og unge i Danmark. De unge i Grønland skal have et fornyet blik på egne ressourcer og egen fremtid. Dagsværksdagen er 7. november 2018.

Operation Dagsværk skriver om Isbjergene kælver:

"Projektet er vigtigt da de unge i Grønland fortjener et fornyet blik på deres egne ressourcer og fremtid. Vi står over for en grønlandsk ungdomsgeneration med et enormt potentiale, men med en forsvindende lille tiltro til egne evner. De unge er strandet i et ingenmandsland, da ingen eller meget få støtter de unge i at udfolde deres potentiale. Der mærkes en stor efterspørgsel på sociale initiativer, der kan tilbyde stærke, positive fællesskaber for unge i Grønland og som skaber plads til fremtidsvisioner og handlekraft. I Grønland drømmer 90% af de unge i mellem 13 og 15 år nemlig om at få en uddannelse, men lige nu er det 64 % af de 16-18 årige der ikke starter på en ungdomsuddannelse. Vi tror på at en Operation Dagsværk kampagne samt efterfølgende projekt, kan skabe ungdomssolidaritet på tværs af Nordatlanten. Vi åbner op for et stærkt samarbejde, med ærlige snakke om, hvordan man kan bevæge sig mod en mere bæredygtig og ligeværdig fælles fremtid.

Ungdommens Røde Kors (URK) og Kalaallit Røde Korsiat (KRK) skal forme projektet og lige nu samarbejder de allerede om ungeinitiativet INUA. De har i fællesskab udviklet et uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab målrettet unge i Grønland mellem 15-25 år.....

Udførlig projektbeskrivelse findes her.