Orienteringsmøder om nyankomne og øvrige tosprogede elevers sproglige og faglige kompetencer

I januar holder Undervisningsministeriet fire nye orienteringsmøder om et materiale, som skal støtte skoler og kommuner i hurtigt og systematisk at afdække nyankomne og øvrige tosprogede elevers sproglige og faglige kompetencer.

Møderne henvender sig til kommunale konsulenter, vejledere i dansk som andetsprog, skoleledere og andre fagpersoner, der arbejder med modtagelse og undervisning af nyankomne og øvrige tosprogede elever.

Du kan tilmelde dig et af arrangementerne her:

Birkerød den 8. januar
Odense den 9. januar
Aarhus den 18. januar
Aalborg den 22. januar

Materialet kan både hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever.

Du finde materialet her på EMU: Link til materialet.