Program for FIP-kursus i samfundsfag for stx og hf den 14. og 15. marts 2018

FIP-kurserne afoldes 14. marts på Ørestad Gymnasium og 15. marts på Viby Gymnasium.

Formål

Formålet med FIP-kurserne i 2018 er at understøtte undervisningen på nogle af de nye faglige områder som

 • nye krav ved de skriftlige opgaver (A)
 • professionsrettede problemstillinger (B/C på hf)
 • statistisk usikkerhed (A)
 • deltagelse i demokratiske debat på nettet (A/B/C)
 • adfærd på sociale medier (A/B)
 • materiale på engelsk (A/B/C)
 • diagrammer (A/B)
 • arbejdsmarkedsforhold (A/B).

Program

9.30-10.00

Kaffe og morgenbrød

10.00-11.00                                                                                                       

Vejledende opgavesæt og nyt i læreplaner og vejledningerne for stx og hf, herunder professionsrettede problemstillinger på hf.

Oplæg og diskussion.

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent

11.10-12.10

Statistisk usikkerhed – teori, beregning, tolkning og anvendelse.
Kenneth Thue Nielsen, statistikekspert og valgforsker, Altinget.
Gennemgang, øvelser og spørgsmål.

12.10-13.10

Frokost

13.10-14.10

Demokratiske medborgerskab

Oplæg fra medlem af udviklingsgruppe (Peter Brøndum, Øregaard, Tine Studstrup, Espergærde, Thomas Rasmussen, Skt. Knud og Jakob Pedersen, Hasseris): Erfaringer med elevernes deltagelse i demokratisk debat på de sociale medier: Hvordan gør man det bedst muligt med brug af faglig viden? Kriterier for en god demokratisk samtale? Findes der en særlig medborgerskabsdidaktik? Diskussion.

14.10-14.25 Kaffe og kage.
14.25-15.40 Workshop
 • Adfærd på de sociale medier og samspil med engelsk
  Hvordan undervises i ”politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier.” På dansk og på engelsk. Hvor finder jeg letlæselige engelsksprogede artikler til samfundsfag? Eksempler på samspil i studieretningen Engelsk A – Samfundsfag A. Oplæg og erfaringsudveksling.
  Jakob Sinding Skött, samfundsfag og engelsk, Nyborg Gymnasium og hf.
 • Arbejdsmarkedsforhold
  Globaliseringens og EU’s betydning for arbejdsmarkedsforhold i DK, herunder konsekvenser af arbejdskraftens fri bevægelighed og den danske model.
  Mads Peter Klindt, Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet
 • Grundkursus i regneark
  Beregninger, tabeller og diagrammer inkl. lineær regression.
  Bent Fischer-Nielsen.
15.40-16.00

Evaluering: Svare på spørgeskema fra GLE. Spørgsmål og afslutning.

Tilmelding sker via GL-E. Kursusnumre for samfundsfag stx og hf er 60a og 60b.