Regeringen og kommunerne lancerer fem dataetiske principper for brug af personoplysninger i folkeskolen

Den øgede anvendelse af data på undervisningsområdet skærper behovet for tryghed hos skoler, lærere, elever og forældre om håndteringen af oplysninger om de enkelte elever.

Et samarbejde mellem regeringen og KL skal imødekomme de dataetiske udfordringer ved den digitale udvikling og en sikker håndtering af skolernes data.

Derfor har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) på baggrund af aftalen om kommunernes økonomi for 2018 sammen udarbejdet et sæt dataetiske principper for brug af personoplysninger på folkeskoleområdet.

De fem principper er følgende:

  1. Information om brug af børn og unges data skal være letforståelig og lettilgængelig
  2. Data skal give merværdi for skolens opgaveløsning
  3. Persondata skal behandles fortroligt og med integritet
  4. Fokus på rettigheder og reaktionsmuligheder
  5. Der skal være adgang til data så kort tid som muligt.