Sikkerhedspakke om informationssikkerhed til lærere og pædagogisk personale

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har udarbejdet en gratis sikkerhedspakke, som kan understøtte indsatsen for at skabe en god sikkerhedskultur. Sikkerhedspakken skal informere lærere og pædagogisk personale om informationssikkerhed samt hjælpe dem med håndtering af fortrolige informationer.

Den øgede digitalisering af undervisningssektoren giver bedre muligheder, men skaber samtidig også et behov for øgede kompetencer hos lærere og pædagogisk personale for at håndtere oplysninger på en sikker måde – også på digitale platforme. For at understøtte skolernes igangværende arbejde med dette offentliggør Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner en sikkerhedspakke.

Sikkerhedspakken består af en plakat og pjece, som kan printes og placeres i fx opholdsrum. Der er også en quiz, e-læring og en kort film, som medarbejderne kan se og bruge digitalt. Materialet er udviklet med øje for de særlige problemstillinger, man står overfor som offentligt ansat.

Sikkerhedspakken findes her.