SkoDa lukker ultimo 2018

Styrelsen for It og Læring har besluttet at lukke Skolernes Databaseservice (SkoDa).

Dette sker som en naturlig forlængelse af den refokusering, som STIL har gennemgået de seneste år, hvor styrelsens aktiviteter, der kan betegnes som indtægtsdækket virksomheder er blevet lukket, solgt eller på anden måde overdraget til andre.


I linket øverst på siden, kan du læse mere om hvad sektoren tilbyder fremadrettet.
På siden videreformidles relevant information fra de enkelte SkoDa-databaser eller organisationer, der tilbyder en samlet indgang til én eller flere databaser.