Statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2018

Folketinget havde d. 25. maj 2018 redegørelse samt forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.

Redegørelsen og forespørgslen i Folketinget skete på grundlag af den skriftlige redegørelse, som findes på Folketingets webside.

Om undervisningsområdet skrives følgende:

"Undervisningsministeriet har taget en række initiativer, der understøtter undervisning i emner om færøske og grønlandske forhold og derved også udbreder kendskabet til rigsfællesskabet. Det drejer sig bl.a. om særlige temasider på Danmarks Læringsportal, EMU.dk. Temasiderne dækker grundskoleområdet og de gymnasiale uddannelser. Her findes inspirationsmaterialer og generelle informationer om rigsfællesskabet og fokus specifikt på Færøerne og Grønland. På grundskole- og gymnasieområderne er der endvidere udviklet undervisningsforløb og læringsaktiviteter om rigsfællesskabets historie og udvikling. For at kunne understøtte undervisningen bedre, er der i forbindelse med finansloven for 2018 afsat 0,5 mio. kr. til en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i Danmark om deres kendskab til Grønland. Undersøgelsen gennemføres i efteråret 2018."