Temaet lukker primo januar 2018

Temaet EU i undervisningen, eu.emu.dk lukker primo januar 2018

Vi gør opmærksom at dette tema, eu.emu.dk, lukker primo januar 2018.

En mindre del af indholdet flyttes og videreudvikles via relevante fagsider på EMU, der direkte arbejder med forhold om EU i forhold til kernestof og læreplaner.

Se bl.a. hvordan EU-indholdet fremover indgår, som en del af fagsiden for samfundsfag på grundskoleområdet. Klik her.