Tværgående samarbejde styrker vejledningsindsatsen over for ikke-uddannelsesparate unge

Opgaven med at styrke ikke-uddannelsesparate unges uddannelsesparathed er både en pædagogisk opgave og en samarbejdsopgave. Det viser evalueringen af satspuljeprojektet Brug for alle unge.

I fire år har den satspuljefinansierede enhed Brug for alle unge (BFAU) samarbejdet med 24 af landets 60 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) om at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge. Det vil sige unge med forskellig faglige, personlige eller sociale udfordringer. Samarbejdet mellem BFAU og UU har resulteret i 24 forskellige projekter, der alle er udsprunget af lokalt oplevede udfordringer og behov. BFAU’s arbejde er nu blevet evalueret.

Evalueringen viser, at indsatserne har bidraget til at styrke de unges kompetencer og har skabt stærke samarbejdsrelationer for UU-vejlederede og eksterne samarbejdspartnere.

Evalueringen kan anvendes som inspiration til det fremadrettede arbejde i den kommunale ungeindsats.

Du kan læse hele evalueringen og et resumé her