Vær med til at afprøve turboforløb for fagligt udfordrede elever

Kommuner og folkeskoler kan stadig nå at melde sig til at afprøve turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i skoleåret 2018/2019.

Med satspuljeprojektet om turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse får disse elever mulighed for at deltage i et turboforløb af to ugers varighed med intensiv undervisning, der kan hjælpe dem til et højere fagligt niveau. Det besluttes ved lodtrækning, om skolen skal gennemføre turboforløb eller være sammenligningsskole. På baggrund af resultaterne af de to første forsøgsrunder besluttes det, om alle indsatsskoler skal afprøve forløbet Dit liv, din læring eller forløbet Strategier til læring. I Dit liv, din læring arbejder eleverne målrettet med personlige og sociale kompetencer, mens de i Strategier til læring arbejder med læringsstrategier, arbejdsteknikker og -vaner, samarbejde og feedback. Efter forløbet modtager eleverne otte ugers opfølgning, så de kan opretholde deres gode udvikling.

En lang række af landets folkeskoler har allerede deltaget i satspuljeprojektet om turboforløb i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018, og erfaringerne er positive. Det skyldes bl.a., at det ofte kræver en ekstraordinær indsats og et særligt fokus på de pågældende elever at løfte dem fagligt.

Kommuner og folkeskoler kan stadig nå at tilmelde sig den tredje og sidste forsøgsrunde af projektet i skoleåret 2018/2019. Tilmeldingen lukker d. 7. september 2018.

Skoler, der deltog i projektet i skoleårene 2016/2017 og/eller 2017/2018, er velkomne til at tilmelde sig igen. Desuden er skoler, der deltog som sammenligningsskole i skoleåret 2016/2017, sikre på at kunne deltage som indsatsskole, hvis de tilmelder sig denne forsøgsrunde.

Du kan læse mere om satspuljeprojektet i denne pjece og på Undervisningsministeriets puljeudmelding.

 

Fakta om projektet

Satspuljeprojektet ledes af TrygFondens Børneforskningscentrer ved Aarhus Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol), VIA og Rambøll Management Consulting. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra Undervisningsministeriet.

 

Der er gennemført to forsøgsrunder af satspuljeprojektet i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.