Viden Om-materiale om inkluderende læringsfællesskaber udskydes

Undervisningsministeren bekendtgjorde i september 2018 en kommende udgivelse af Viden Om inkluderende læringsfællesskaber til offentliggørelse i efteråret.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan nu oplyse, at offentliggørelsen af materialet er udskudt til april 2019, da styrelsen er blevet gjort bekendt med behovet for at se på et bredere vidensgrundlag inden for høreområdet. Derfor gennemføres en revidering af materialet fra januar til april 2019.