Nyheder: Forældre

Undervisningsministeriets logo

Læseplaner, undervisningsvejledninger og oversigter over Fælles Mål er blevet opdateret på EMU

18. maj 2018 - 12:43
Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen.
High-five

Ny indsats skal styrke samspillet mellem skole og eliteidræt

6. april 2018 - 12:57
Vejledningen indeholder viden og inspiration til alle, der har med både eliteidræt og skolen at gøre. Vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen.
Glad skoledreng

Den nationale trivselsmåling igangsættes igen

23. februar 2018 - 20:30
Efter at have været sat i bero siden januar 2018 igangsættes den nationale trivselsmåling nu igen. I skoleåret 2017/2018 bliver målingen gennemført i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018.
Danmarks Læringsfestival

Danmarks Læringsfestival 6.-7. marts 2018

13. februar 2018 - 10:30
Kom, og bliv inspireret til Danmarks Læringsfestival 2018 med temaet ”Dannelse i en digital verden”. Tirsdag den 6. og onsdag den 7. marts 2018 slår vi igen dørene op for masser af inspiration fra forskning og praksis i den fagligt stærke konference og for Danmarks største og bredeste gratis udstilling af analoge og digitale læremidler. Årets keynotes er: Imran Rashid, Anette Prehn, Mitchel Resnick, Allan November, Linda Luikas, Anders Seneca og Mikael Bertelsen.
Forebyg og håndter vold og trusler

Ny vejledning sætter fokus på vold og trusler på skolerne

8. februar 2018 - 11:05
Undervisningsministeriets vejledning giver skolerne viden om, hvordan de kan arbejde med at forebygge og håndtere, når der er elever, der er enten truer eller slår en underviser.
Elev

10 gode forældreråd i forbindelse med skolestart

16. august 2017 - 10:03
Hvad er vigtigt for barnet, hvad skal det lære i børnehaveklassen, og hvordan kan man som forældre støtte sit barn med skolelivet?
lexin

Lexin billedtema

6. juni 2017 - 12:10
Lexin billedtema lanceres nu i en ny udgave. Her kan dine elever øve mundtlighed med lyd og billeder i engelsk, svensk, norsk, arabisk, spansk, russisk eller kinesisk - og mange andre sprog.
Forældreinvolvering
© Danish Clearinghouse for Educational Research

Involvering og samarbejde med forældrene styrker udsatte børns læring og trivsel

7. marts 2017 - 12:58
Læs den nye kortlægning af studier, der belyser hvordan forældreinvolvering og forældresamarbejde bidrager til at styrke socialt udsatte børn og unges udvikling, læring og trivsel i dagtilbud og skoler.
#DeVoksnesAnsvar
© Børns Vilkår

Forældre kan fremme trivslen i børnenes klasser

5. september 2016 - 08:44
Børns Vilkår opfordrer forældre og lærere til at bruge de kommende forældremøder på at sætte klassens trivsel på dagsordenen.
Lærer hjælper elev

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen

15. juni 2016 - 08:18
En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og godt samarbejde mellem aktørerne om barnet.