Nyheder: Forvaltning

En smilende elev

Tværgående samarbejde styrker vejledningsindsatsen over for ikke-uddannelsesparate unge

26. november 2018 - 09:37
Opgaven med at styrke ikke-uddannelsesparate unges uddannelsesparathed er både en pædagogisk opgave og en samarbejdsopgave. Det viser evalueringen af satspuljeprojektet Brug for alle unge.
Udråbstegn

Udfordring: Gå i Stresspanelets sko

14. november 2018 - 19:22
Stresspanelet inviterer elever og studerende til at komme med forslag til Stresspanelets arbejde med at knække den opadgående stresskurve. Sidste frist for indsendelse er den 23. november 2018.
Undervisningsministeriets logo
© Undervisningsministeriets

46 skoler er udvalgt til forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

5. oktober 2018 - 09:02
Blandt omkring 140 ansøgere er 46 skoler nu udvalgt til at deltage i Undervisningsministeriets treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. Skolerne fordeler sig på 32 kommuner spredt i hele landet.
Undervisningsministeriets logo

Regeringen og kommunerne lancerer fem dataetiske principper for brug af personoplysninger i folkeskolen

27. september 2018 - 09:04
Den øgede anvendelse af data på undervisningsområdet skærper behovet for tryghed hos skoler, lærere, elever og forældre om håndteringen af oplysninger om de enkelte elever.
Undervisningsministeriets logo

Digitalt undervisningsmateriale skal forebygge og håndtere mobning

29. juni 2018 - 12:02
En ny kompetenceudviklingsindsats skal hjælpe ledelse og medarbejdere i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med at forebygge og håndtere mobning. I efteråret 2018 stilles et digitalt undervisningsmateriale frit til rådighed her på EMU.
Undervisningsministeriets logo

Nedsættelse af skrivegrupper til justering af læseplaner og vejledninger til folkeskolens fag

6. juni 2018 - 08:54
Der nedsættes nu syv skrivegrupper med repræsentanter for alle folkeskolens fag, som skal justere læseplaner og vejledninger til fagene.
Undervisningsministeriets logo

Læseplaner, undervisningsvejledninger og oversigter over Fælles Mål er blevet opdateret på EMU

18. maj 2018 - 12:43
Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen.
High-five

Ny indsats skal styrke samspillet mellem skole og eliteidræt

6. april 2018 - 12:57
Vejledningen indeholder viden og inspiration til alle, der har med både eliteidræt og skolen at gøre. Vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen.
Børn ligger i græs

Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud

20. marts 2018 - 16:20
Lidt færre børn og unge bliver indskrevet i fritids- og klubtilbud efter skolereformen.
Glad skoledreng

Den nationale trivselsmåling igangsættes igen

23. februar 2018 - 18:26
Efter at have været sat i bero siden januar 2018 igangsættes den nationale trivselsmåling nu igen. I skoleåret 2017/2018 bliver målingen gennemført i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018.