Nyheder: Hhx

Nyhed

Nyt læringsmateriale om mobning og trivsel

28. november 2018 - 12:00
Læringsmaterialet tilbyder ledelse og fagpersonale i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser viden og metoder til at arbejde med mobning og trivsel. Materialet bygger på den nyeste forskning om mobning og har særligt fokus på at forstå og analysere dynamikkerne i børne- og ungefællesskaberne og i undervisningsmiljøet.
Udråbstegn

Udfordring: Gå i Stresspanelets sko

14. november 2018 - 19:22
Stresspanelet inviterer elever og studerende til at komme med forslag til Stresspanelets arbejde med at knække den opadgående stresskurve. Sidste frist for indsendelse er den 23. november 2018.
Undervisningsministeriets logo

SkoDa lukker ultimo 2018

25. oktober 2018 - 13:38
Styrelsen for It og Læring har besluttet at lukke Skolernes Databaseservice (SkoDa).
Undervisningsdifferentiering

Få viden og inspiration til differentieret undervisning

22. august 2018 - 08:59
Ny Viden Om-udgivelse viser forskellige veje og metoder til undervisningsdifferentiering i gymnasiet.
Undervisningsministeriets logo

Digitalt undervisningsmateriale skal forebygge og håndtere mobning

29. juni 2018 - 12:02
En ny kompetenceudviklingsindsats skal hjælpe ledelse og medarbejdere i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med at forebygge og håndtere mobning. I efteråret 2018 stilles et digitalt undervisningsmateriale frit til rådighed her på EMU.
Stop Mobning tekst på sort baggrund

Ny vejledning til klagemuligheder i forhold til mobning eller lignende

8. juni 2018 - 15:42
Der er oprettet en National Klageinstans mod Mobning, som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) varetager.
Danmarkskanon
© Danmarkskanon

Film og nye faglige materialer skal være med til at skabe debat om danske værdier i undervisningen

4. juni 2018 - 09:45
12 nye film og dertil knyttede faglige materialer skal skabe debat om danske værdier i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
Seminar

Gratis seminar i Prag for undervisere ved EUD og på gymnasier

22. maj 2018 - 16:44
Mulighed for deltagelse i gratis kontaktseminar “Using eTwinning in KA2 School–To–School Partnerships”, 29. aug. til 1. sept. 2018. Ansøg nu og senest 29. maj.
TALIS
© OECD

TALIS 2018

20. marts 2018 - 13:37
Hvordan er læringsmiljøet på din skole, dine muligheder for kompetenceudvikling og din jobtilfredshed? Husk at deltage i TALIS 2018, hvis din skole er udtrukket!
demokrati

National temauge sætter spot på ’Demokrati under udvikling'

19. marts 2018 - 13:47
Hele uge 12 afholder Undervisningsministeriet temaugen ’Demokrati under udvikling’. Formålet er at gøre det nemmere og mere tilgængeligt for skoler og uddannelsesinstitutioner at sætte demokrati på skoleskemaet.