Nyheder: Studiekompetence

Whats your plan tekst

Prøv at bruge andres spørgsmål

15. maj 2018 - 10:13
Let livet ganske gratis og hent inspiration hos Center for Undervisningsmidler: Lån undervisningsmaterialer med færdige spørgsmål og iblandt hele lektionsplaner.
728647_.jpg

Dansk-Historie-Opgaven er forarbejde til SRP

23. april 2018 - 15:20
Alle fag bidrager til opbygning af elevernes studiekompetence. Bliv inspireret af oversigten lavet ud fra fagenes læreplaner på htx.
Mikrofoner ved konferencebord

Argumentationen i OK 18

1. april 2018 - 10:50
Tag udgangspunkt i den aktuelle situation omkring OK 18 og lad eleverne analysere parternes argumentation. (Dansk og samfundsfag)
Fire piger i gruppearbejde

Fokus på kildekritik

12. marts 2018 - 19:45
Det bliver stadig vigtigere, at eleverne kan forholde sig kritisk til det væld af informationer, som eleverne finder på nettet. Rigsarkivet har udgivet en grundbog, man måske kunne lade dem arbejde med.
Computer_c962304.jpg

Skriver dine elever elendigt?

7. marts 2018 - 11:17
Gør 11 ting for at udvikle dine elevers skrivefærdigheder, og få dine kolleger med på en samlet indsats. Et stort forskningsprojekt har afdækket, hvad der virker. Vi med erfaring kan se, at det passer med vores oplevelser.
Elever og lærer

Ny kampagne sætter demokrati på skoleskemaet

22. januar 2018 - 17:57
Demokrati opstår og udvikler sig ikke af sig selv. Derfor lancerer Undervisningsministeriet nu den nationale kampagne, ’Demokrati under udvikling’, der er rettet mod grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler og almene voksenuddannelser.
Skilt: Pædagogisk center

Aktuelt for pædgogikumkandidater og vejledere

16. januar 2018 - 12:52
Sæt fokus på formativ evaluering og digital dannelse - og giv kandidaterne indblik i god praksis til deres opgave i teoretisk pædagogikum.
730644_.jpg

Når eleverne har valgt fag til SRP

6. december 2017 - 07:39
Lad eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål hjemme. Svarene fremlægges i grupper, så eleverne hjælper hinanden med klarere fokus.
Landbrugsspillets klasserum
© Finn Kanstrup

Mange unge mangler motivation

6. september 2017 - 11:43
Mange unge slås med motivationen. Præstationspres er et af svarene. Unge er der, hvor de tager dopingmidler for at leve op til kravene. Hvad gør vi?
Filmrulle

Fagligt forankret innovation - afslutning af grundforløbet

4. september 2017 - 07:32
Lad 1. g. eleverne afslutte deres grundforløb med at lave et spil om, hvad de har lært. Træn dermed deres kreative og innovative kompetencer.