Nyheder: Inkluderende læringsmiljøer

Undervisningsministeriets logo

Hjælp til inklusionsindsatsen

11. januar 2019 - 15:59
Her kan du hente materialer fra kickoff arrangementet afholdt den 18. december 2018 i forbindelse med etableringen af de tre nye netværk, der skal styrke inkluderende læringsmiljøer.
Børn

Konference om styrket fokus på børns læring i dagtilbud

19. september 2018 - 10:28
Få inspiration til arbejdet med at omsætte den styrkede pædagogiske læreplan til praksis med fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde. Konferencen finder sted 1. november i København og 6. november i Aarhus.
Konference

Konference - inkluderende læringsmiljøer

24. august 2018 - 12:55
Den 27. og 29. november 2018 afholder Læringskonsulenterne konference om udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole.
Undervisningsministeriets logo

Digitalt undervisningsmateriale skal forebygge og håndtere mobning

29. juni 2018 - 12:02
En ny kompetenceudviklingsindsats skal hjælpe ledelse og medarbejdere i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med at forebygge og håndtere mobning. I efteråret 2018 stilles et digitalt undervisningsmateriale frit til rådighed her på EMU.
Glade drenge med bold

Nyt udviklingsprojekt skal styrke inkluderende læringsmiljøer

4. april 2018 - 19:43
Undervisningsministeriet har igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt om styrkelse af inkluderende læringsmiljøer.
Forebyg og håndter vold og trusler

Ny vejledning sætter fokus på vold og trusler på skolerne

8. februar 2018 - 11:05
Undervisningsministeriets vejledning giver skolerne viden om, hvordan de kan arbejde med at forebygge og håndtere, når der er elever, der er enten truer eller slår en underviser.
It-understøttet inklusion

Nyt Viden Om-tema: It-understøttet inklusion

1. februar 2018 - 08:02
Dette Viden Om-tema giver viden og eksempler, der kan støtte og udvikle ressourcepersoner, lærere og pædagogers kompetencer, når det handler om at bruge it i arbejdet med inklusion i folkeskolen.
Om materialet

Orienteringsmøder om nyankomne og øvrige tosprogede elevers sproglige og faglige kompetencer

3. januar 2018 - 09:02
I januar holder Undervisningsministeriet fire nye orienteringsmøder om et materiale, som skal støtte skoler og kommuner i hurtigt og systematisk at afdække nyankomne og øvrige tosprogede elevers sproglige og faglige kompetencer.
Elever
© Ulrik Jantzen

Konference om specialundervisningstilbud i folkeskolen

19. december 2016 - 13:43
Torsdag den 12. januar 2017 afholdes konference om specialtilbud på VIA University College i Aarhus. Hovedformålet er at præsentere resultaterne fra den første afrapportering af undersøgelse af specialtilbud i folkeskolen efter reformen.
Elever

Samarbejde mellem special- og almenområdet om inkluderende læringsmiljøer

9. november 2016 - 09:58
Stevns, Gribskov, Haderslev og Holbæk kommuner har arbejdet med at styrke kvaliteten af undervisningen på interne skoler og få flere anbragte elever over i folkeskolen.