Nyheder: Inkluderende læringsmiljøer

Børn

Konference om styrket fokus på børns læring i dagtilbud

19. september 2018 - 10:28
Få inspiration til arbejdet med at omsætte den styrkede pædagogiske læreplan til praksis med fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde. Konferencen finder sted 1. november i København og 6. november i Aarhus.
Konference

Konference - inkluderende læringsmiljøer

24. august 2018 - 12:55
Den 27. og 29. november 2018 afholder Læringskonsulenterne konference om udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole.
Undervisningsministeriets logo

Digitalt undervisningsmateriale skal forebygge og håndtere mobning

29. juni 2018 - 12:02
En ny kompetenceudviklingsindsats skal hjælpe ledelse og medarbejdere i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med at forebygge og håndtere mobning. I efteråret 2018 stilles et digitalt undervisningsmateriale frit til rådighed her på EMU.
Glade drenge med bold

Nyt udviklingsprojekt skal styrke inkluderende læringsmiljøer

4. april 2018 - 19:43
Undervisningsministeriet har igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt om styrkelse af inkluderende læringsmiljøer.
Forebyg og håndter vold og trusler

Ny vejledning sætter fokus på vold og trusler på skolerne

8. februar 2018 - 11:05
Undervisningsministeriets vejledning giver skolerne viden om, hvordan de kan arbejde med at forebygge og håndtere, når der er elever, der er enten truer eller slår en underviser.
It-understøttet inklusion

Nyt Viden Om-tema: It-understøttet inklusion

1. februar 2018 - 08:02
Dette Viden Om-tema giver viden og eksempler, der kan støtte og udvikle ressourcepersoner, lærere og pædagogers kompetencer, når det handler om at bruge it i arbejdet med inklusion i folkeskolen.
Om materialet

Orienteringsmøder om nyankomne og øvrige tosprogede elevers sproglige og faglige kompetencer

3. januar 2018 - 09:02
I januar holder Undervisningsministeriet fire nye orienteringsmøder om et materiale, som skal støtte skoler og kommuner i hurtigt og systematisk at afdække nyankomne og øvrige tosprogede elevers sproglige og faglige kompetencer.
Elever
© Ulrik Jantzen

Konference om specialundervisningstilbud i folkeskolen

19. december 2016 - 13:43
Torsdag den 12. januar 2017 afholdes konference om specialtilbud på VIA University College i Aarhus. Hovedformålet er at præsentere resultaterne fra den første afrapportering af undersøgelse af specialtilbud i folkeskolen efter reformen.
Elever

Samarbejde mellem special- og almenområdet om inkluderende læringsmiljøer

9. november 2016 - 09:58
Stevns, Gribskov, Haderslev og Holbæk kommuner har arbejdet med at styrke kvaliteten af undervisningen på interne skoler og få flere anbragte elever over i folkeskolen.
Etisk kodeks

Nyt etisk kodeks mod deling af krænkende materiale

25. oktober 2016 - 12:38
Det seneste år er der kommet mange historier frem om især unge piger, der har fået delt nøgenbilleder og intime videoer på nettet mod deres vilje. Som en reaktion på det har en arbejdsgruppe, nedsat af minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby, udarbejdet et etisk kodeks mod deling af krænkende materiale på nettet.