Redaktøren anbefaler

 • Gymnasieelever

  Erhvervsskoler - Demokrati under udvikling

  På denne side finder du inspirationsmateriale til erhvervsskoler om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Under ’VEJLEDNING OG INFORMATION’ finder du en vejledning til planlægning og udførelse samt dialogredskaber og forskerartikler. Nedenfor findes inspirationsmaterialer fordelt inden for følgende ’TEMAER’: Demokratiske fællesskaber, Den demokratiske samtale, Demokratisk deltagelse, Demokratiske handlekompetencer samt Kildekritik og kritisk refleksion.

 • Deltagere på SIP-EUD

  Læringskonsulenternes temadage

  Temadagene giver yderligere inspiration og uddybende perspektiver til skolernes arbejde med reformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser".

 • Gul post-it med ordet karakter

  Grundforløbsprøven

  Informationer om grundforløbsprøven, eksempler på materialer og nationale standarder fra forskellige uddannelser.

Ledelsesudvikling i praksis

LIP

Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Her finder du oplæg, videoer og andre materialer fra LIP, det 2-årige ledelsesudviklingsprojekt for erhvervsskolerne, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har igangsat.

LIP havde kick-off ultimo november 2017 og løber frem til ultimo 2019. 38 erhvervsskoler deltager. 

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Temaer