Nyheder

SIP4

Samarbejd og del

På SIP 4 – Skoleudvikling I Praksis-kurset, der blev afholdt over hele landet i november - var fokus på, hvordan skolerne kan blive endnu bedre til at koble teori og praksis i undervisningen - især ved at dele gode idéer med hinanden.

Subscribe to Nyheder

Seneste moduler

Elever

Madspild - et tværfagligt projekt

Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får viden om udarbejdelse af en informationspjece, samt at kunne søge, bearbejde og anvende informationer. Forløbet inddrager fagene dansk og samfundsfag, samt området ernæringsassistent. It kommer også i anvendelse til layout og informationssøgning. Projektvarighed 1 uge, - danskfagets andel ca. 10-12 lektioner på C-niveau.

Subscribe to Seneste moduler

Færdighedstræning til elever

træneren

Træneren

Eleverne har mulighed for på egen hånd at træne deres faglige færdigheder i dansk med øvelser og instruktionsvideoer af forskellig sværhedsgrad. 
Træneren er rettet mod elevernes træning hjemme og på lektiecafeer mv.

Temaer