Nyheder

Elever beregner omsætning fra deres lunchbox pop-up café

Nyt undervisningsmateriale om arbejdsmiljø

Nøglen til en god start på arbejdslivet er at blive en del af fællesskabet og at få den nødvendige oplæring og feedback. Nyt forskningsbaseret undervisningsmateriale, der er målrettet unge på erhvervsuddannelserne, formidler grundlæggende viden om arbejdsmiljø.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • konditor.jpg

    Fag og fagretninger

    Her finder du information om fagretninger, grundfag, erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag. Derudover er der materiale om grundforløbsprøver, eux og euv, herunder realkompetencevurdering og voksenpædagogik.

  • Motion og bevægelse

    Pædagogisk og faglig inspiration

    Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.

Seneste moduler

Madkultur

”Maddannelse” - et valgfag på grundforløb 2

Valgfaget "Maddannelse" er udviklet til undervisningen på grundforløb 2 på Hotel- og Restaurantskolen og udbydes til elever på gastronom, tjener, receptionist, ernæringsassistent og bager/konditor.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Skriv til redaktørerne

EMU-redaktørerne Finn Kanstrup Hansen og Anne Knudsen

Finn Kanstrup Hansen og Anne Knudsen er redaktørerne på hovedområdet, Fødevarer, jordbrug og oplevelser under erhvervsuddannelserne på EMU.dk

Hvis du har et spændende og gennemprøvet læringsforløb, som kan være til inspiration for andre, vil vi meget gerne høre fra dig. Alle forløb er velkomne.

Skriv til os på mail:

Finn: finn.kanstrup@gmail.com

Anne: anneknu@gmail.com

Temaer