Nyheder

Undervisningsministeriets logo

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger fagkonsulent til naturvidenskabelige fag i erhvervsuddannelserne

Eud-kontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en fagkonsulent for de naturvidenskabelige fag i erhvervsuddannelserne. Det drejer sig om grundfagene naturfag, fysik og kemi samt implementeringen af naturfagsstrategien og initiativer vedrørende STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Mathematic). Ansøgningsfrist er den 9. december 2018.

Subscribe to Nyheder

Seneste moduler

Elev svejser

Byg en bro

Undervisningsforløb i Naturfag/fysik. Forløbet er udarbejdet med udgangspunkt i undervisningen i uddannelser indenfor Teknologi, byggeri og transport. F-C-niveau. Forløbet er her beskrevet på F-niveau, men kan tilpasses øvrige niveauer.

Subscribe to Seneste moduler

Temaer