Nyheder

Undervisningsministeriets logo

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger fagkonsulent til naturvidenskabelige fag i erhvervsuddannelserne

Eud-kontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en fagkonsulent for de naturvidenskabelige fag i erhvervsuddannelserne. Det drejer sig om grundfagene naturfag, fysik og kemi samt implementeringen af naturfagsstrategien og initiativer vedrørende STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Mathematic). Ansøgningsfrist er den 9. december 2018.

Subscribe to Nyheder

Seneste moduler

Opgave

SSO på Eux for elever

Den større skriftlige opgave på Eux skal løses på højst 7 døgn. Så det er godt at være forberedt!

Subscribe to Seneste moduler

Temaer