Nyheder

Undervisningsministeriets logo

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger fagkonsulent til naturvidenskabelige fag i erhvervsuddannelserne

Eud-kontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en fagkonsulent for de naturvidenskabelige fag i erhvervsuddannelserne. Det drejer sig om grundfagene naturfag, fysik og kemi samt implementeringen af naturfagsstrategien og initiativer vedrørende STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Mathematic). Ansøgningsfrist er den 9. december 2018.

Subscribe to Nyheder

Seneste moduler

Industri

Sustainable.dk - Klimaambassadens digitale undervisningssite

På den digitale undervisningsplatform Sustainable.dk, målrettet STX, HTX og erhvervsskoler har Klimaambassaden udviklet frit tilgængelige undervisningsmaterialer med forskellige temaer indenfor området klima og bæredygtighed.

Subscribe to Seneste moduler

Temaer