Redaktøren anbefaler

 • Motion og bevægelse

  Pædagogisk og faglig inspiration

  Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.

 • Illustration af fire sammenhængende læringsmiljøer som gør det pædagogiske grundlag levende

  Lever skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag i din undervisning?

  Spørg eleverne! Gennem formativ evaluering involveres eleverne i levendegørelse af det didaktiske og pædagogiske grundlag i undervisningen. Selandia CEU anvender en evalueringspraksis, som udfordrer elever og lærer, lærerteam og ledelse i forhold til løbende udvikling af undervisningen. Aspekt R&D har udviklet softwaren Response, som anvendes til den formative evaluering.

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Seksualundervisning på eud

Undervisningsministeren og deltagere i seksualundervisningskampagnen Uge Sex

Læs pressemeddelelsen

Sex & Samfund mener, at seksualundervisning bør få en vigtig rolle på de nye erhvervsuddannelser.  På Sex & Samfunds hjemmeside kan du læse mere om organisationens anbefalinger i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. Her finder du også rapporten "En kortlægningen af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark".

Temaer

 • EU-billede

  EU på skemaet

  Undervisningsmateriale og faglig inspiration om EU.

 • Landsbybarn i Bangladesh

  Global undervisning

  Danidas undervisningsmaterialer til grundskoler og gymnasiale uddannelser.

 • Elever og lærer

  Demokrati under udvikling

  Demokrati under udvikling’ er en national kampagne og temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab.