Nyheder

Sådan får I en voksenelev

Gode råd og regler om ansættelse af elever

Det skal være lettere for virksomhederne at overskue processerne og fordelene ved at tage en elev, så flere elever kan komme i praktik i en virksomhed. Derfor lancerer Undervisningsministeriet nye informationsmaterialer, som kan bruges i arbejdet med at skabe flere praktikpladser.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Motion og bevægelse

    Pædagogisk og faglig inspiration

    Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.

  • Illustration af fire sammenhængende læringsmiljøer som gør det pædagogiske grundlag levende

    Lever skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag i din undervisning?

    Spørg eleverne! Gennem formativ evaluering involveres eleverne i levendegørelse af det didaktiske og pædagogiske grundlag i undervisningen. Selandia CEU anvender en evalueringspraksis, som udfordrer elever og lærer, lærerteam og ledelse i forhold til løbende udvikling af undervisningen. Aspekt R&D har udviklet softwaren Response, som anvendes til den formative evaluering.

Seneste moduler

Sådan får I en voksenelev

Gode råd og regler om ansættelse af elever

Hjælp virksomhederne med at få styr på, hvordan de godkendes til at uddanne elever fra erhvervsuddannelserne. Overskueligt materiale om uddannelsesaftaler, løn og ferie. Desuden seks videoer med virksomhedsejere, der fortæller om deres erfaringer med at have en elev.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Seksualundervisning på eud

Undervisningsministeren og deltagere i seksualundervisningskampagnen Uge Sex

Læs pressemeddelelsen

Sex & Samfund mener, at seksualundervisning bør få en vigtig rolle på de nye erhvervsuddannelser.  På Sex & Samfunds hjemmeside kan du læse mere om organisationens anbefalinger i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. Her finder du også rapporten "En kortlægningen af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark".

Temaer