Folkeskoler er meget forskellige, men al undervisning skal tage udgangspunkt i Fælles Mål. Fælles Mål er mål for, hvad du som elev skal lære i dine fag.

Her på siden kan du finde informationer om din undervisning og andre vigtige emner for dig som elev. Du kan fx læse om, hvad du skal lære på de forskellige klassetrin, og hvordan du kan bruge dine fag i hverdagen.

Under "Din situation" kan du få gode råd og hjælp til, hvad du skal gøre, hvis du fx skal skifte skole, oplever mobning eller skal vælge uddannelse.

Nyheder

Sex & Samfund
Hvad er en personlig grænse? Hvordan ved man, hvor ens egne grænser går? Hvordan føles det, når ens personlige grænse overskrides? Hvordan mærker og respekterer man sine egne grænser? Og hvad med andres grænser? Hvordan ved man, hvor de går? I nogle situationer er man ikke tvivl, men i andre kan børn være involveret i en situation, som nogle af dem ikke tænker videre over, nogle af dem synes er sjov og andre igen synes er over grænsen og måske oplever som mobning.
Subscribe to Nyheder

Overordnede emner

Elever i undervisningssituation

Læring

Folkeskolereformen giver mere tid til undervisning og fordybelse i fagene. Antallet af undervisningstimer i fagene er øget, så det i højere grad bliver muligt at udvikle de enkelte fag og inddrage nye og anderledes måder at undervise på.
Pige får hjælp til lektierne

Lektiehjælp

Med folkeskolereformen er lektiehjælp og faglig fordybelse blevet en fast del af din skoledag, og kan fx kaldes læringscafe eller fordybelsescafe på din skole. Her kan du arbejde med dine lektier eller en større opgave. Formålet er at styrke alle elevers faglige niveau.
Studenterhue på bogstabel

Overgange til ungdomsuddannelser

Ved udgangen af 9. klasse skal du vælge, om du vil starte på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Dette valg forberedes du blandt andet på gennem obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse og klassebaseret uddannelses- og jobvejledning i 7. – 9. og 10. klasse.
glade elever

Trivsel

Som elev kan du være med til at skolen bliver et rart sted at være, og at I alle har det godt med hinanden. På den måde får I mere lyst til lære og bedre muligheder for at lære.
Tommelfingre oppe i luften

Elevinddragelse

Lærerne og pædagogerne i din klasse skal løbende samarbejde med dig som elev fx om at sætte mål for din undervisning og evaluere og reflektere over undervisningen. Det står i Folkeskoleloven. Du har altså ret til at blive hørt og inddraget - også når det gælder din undervisning.
elever ved computere

It i undervisningen

It og medier er en naturlig del af din skoledag, og kan indgå på mange forskellige måder. Dine lærere og pædagoger kan fx inddrage computer, internet, tablet, smartphone eller kamera i deres undervisning. Det kan være, at du og dine klassekammerater skal øve engelsk grammatik på computer, eller lave en film ved hjælp af et program på tablet.

Elevredaktøren anbefaler

skelet
© Lisbeth Bjerrum Jensen

Biologibanken

Her kan du finde opgaver, links til gode sider med faglige artikler, spil og quizzer, databaser og videoer til faget biologi
Gravhøj

Historiebanken

Her kan du finde links til gode sider med faglige artikler, spil og quizzer, databaser og videoer til faget Historie.
Elever foran skærm

Projektopgaven

Dette materiale er særligt henvendt til elever. I 9 klasse skal du lave den obligatoriske projektopgave. Her kan du læse mere om projektopgavens faser og hvilke krav der er til opgaven.
Drengegruppe hygger sig

Ordblindhed i grundskolen - Elever

På denne side får du viden om, hvad du som ordblind elev kan gøre for at hjælpe dig selv i grundskolen.

Din situation

Pige læser lektier

Jeg har brug for hjælp til lektierne

Har du svært ved at finde ud af dine lektier? Forstår du ikke altid hvad læreren forklarer eller har du brug for hjælp til at få overblik og planlægge dit skolearbejde?
Pige tæt og sover med bog i hånden

Jeg har for mange lektier for

Måske er du i en situation, hvor du har for mange lektier for. Det kan være, at du lige nu har et stort lektiepres, hvor lektierne klumper sig sammen. Det kan også være, at du generelt oplever, at du har lidt for mange lektier for og at du har svært ved at nå dem alle.
Kvinde med spørgsmålstegn på maven

Hvordan søger jeg en ungdomsuddannelse?

Hvis du som elev er blevet vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal du i 9. klasse selv søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Det gør du på www.optagelse.dk . I forbindelse med din ansøgning skal du udfylde en uddannelsesplan, der fungerer som ansøgning til den ungdomsuddannelse og uddannelsessted.
Bærbar med forbudsskilt

Jeg har ikke mit eget it-udstyr

Måske har du ikke din egen computer, tablet eller smartphone. Hvad gør du så? Her kan du finde svar på hvilke muligheder, du har, hvis du ikke har dit eget it-udstyr.
Pige føler sig udenfor

Hvad skal jeg gøre, når jeg oplever mobning?

Du er i en situation, hvor en i din klasse bliver holdt udenfor og mobbet. Måske føler du selv, at du bliver mobbet? Når man oplever sådan noget ske, kan man godt blive i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre.