Syv ledelsesfelter (8)

Forskning viser, at der er behov for, at den kommunale forvaltning understøtter skoleledelsen, så skolen kan ledes med fokus på elevernes læring og trivsel. En dygtig forvaltning er kendetegnet ved at besidde kompetencer inden for syv ledelsesfelter.

1. ledelsesfelt: Arbejdet med at lede læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljø
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Målstyring på alle niveauer, inklusion, specialundervisning, organisering af støtte og rådgivning herunder PPR samt eksempler fra praksis.

2. ledelsesfelt: Fag- og tværprofessionelt samarbejde

Fagprofessionelle
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Etablering og udvikling af tværprofessionelt samarbejde på kommune- og skoleniveau, PPR’s rolle i udvikling af inkluderende læringsmiljøer samt eksempler fra praksis.

5. ledelsesfelt: Strategier og forandringsprocesser på skoleområdet

Ledelse af strategi og forandringsprocesser
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Sammenhæng mellem politisk vision og mål, arbejdet med mål og evaluering på alle niveauer, forandrings- og implementeringsprocesser, inddragelse af fagpersoner samt eksempler fra praksis.

6. ledelsesfelt: Trivsel, motivation og engagement

Ledelse af trivsel og motivation
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Roller og opgaver med den årlige trivselsmåling, udvikling af trivsel, motivation og engagement hos elever og personale samt eksempler fra praksis.

7. ledelsesfelt: Arbejdet med den åbne skole

Ledelse åben skole
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Rammesætning af den åbne skole, medvirken og understøttelse af partnerskaber for skolerne i såvel den nære som den fjernere omverden samt eksempler fra praksis.

Nyheder

10 gode råd til brug af digital teknologi i undervisningen - grafik
Undervisningsminister Merete Riisager lancerer nu 10 gode råd til, hvordan det pædagogiske personale i skolen kan bruge teknologien til gavn for elevernes læring.
Subscribe to Nyheder

I fokus

Forside af handlingsplan for teknologi i undervisningen

Handlingsplan for teknologi i undervisningen

Undervisningsministeriet har lanceret en handlingsplan for teknologi i undervisningen med en række initiativer på tværs af undervisningsområdet. Et af initiativerne i handlingsplanen er et nyt forsøg med obligatorisk undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen.
752934_.jpg

De yngste elevers hverdag i folkeskolen

Rapporten, udarbejdet af VIVE, viser, at et godt klassemiljø og lærernes klasseledelse er en forudsætning for et godt udbytte af den længere skoledag. Undersøgelsen viser, at indhold, organisering og styringen af skoledagens sidste timer er afgørende for elevernes oplevelse af, om en skoledag er lang eller ej.
Unge
© Ulrik Jantzen

Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud - Rapport

Gode sociale relationer, fællesskaber, medbestemmelse i hverdagen og fritid er afgørende for børn og unges oplevelse af et godt fritids- eller klubtilbud. Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten sætter fokus på brugen og kvaliteten af fritids – og klubtilbud med særlig opmærksomhed på, hvordan folkeskolereformen fra 2014 har påvirket tilbuddene.
Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.

Værktøjer og eksempler fra praksis

Forsiden inspirationskatalog Åben skole
© EVA

Inspiration til at arbejde med Åben skole

EVA – Danmarks evalueringsinstitut har udarbejdet inspirationskataloget: Åben skole. Inspirationskataloget præsenterer erfaringer fra seks kommunale udviklingsprojekter med den åbne skole. Inspirationskataloget henvender sig til kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer med konkrete eksempler og gode råd til de enkelte målgrupper.
Overgange

Viden Om overgange

En god overgang kræver en fokuseret indsats, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Læs om viden og forskning i overgange, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
Vejskilt med Svendborg

Datainformeret kvalitetsudvikling i Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes skoleafdeling har gennem en længere periode arbejdet med at strukturere, systematisere og understøtte en datainformeret kultur med det mål at forfine og kompleksitetsreducere skolernes kvalitetsarbejde.
Tårnby Kommune
© Hanne Birkum

Datafunderede samtaler mellem forvaltning og skole

Konsulenter i skoleafdelingen i Tårnby Kommune gennemfører hvert år samtaler med de enkelte skoleledelsesteam og skolens ressourcepersoner om de resultater, skolerne har opnået. Det sker med udgangspunkt i data fra årets 9. klasse afgangsprøver, nationale og kommunale testresultater, trivselsmåling samt opfølgning på kommunale og lokale målsætninger.
Forside EVA-hæfte: Det gode spørgeskema
© EVA

Det gode spørgeskema

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennem mange undersøgelser og evalueringer oparbejdet megen viden om, hvordan man formulerer spørgeskemaer, der svarer på netop det, man gerne vil belyse. EVA har samlet deres viden og erfaringer i et hæfte: Det gode spørgeskema.
Vejledning
© Colourbox

Landsdækkende vejledning

Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.