Almindelige indvandrersprog - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

7./8./9. klasse

Eleven skal lære at kommunikere på forskellige måder gennem dialog afpasset situationen.

Eleven skal lære at sætte sprog og kultur ind i en ramme, hvor kommunikationen sættes i perspektiv til andres sprog og kultur både lokalt og globalt.

Eleven skal udvikle evner til at anvende hensigtsmæssige strategier, både strategier i selve kommunikationen og strategier, som eleverne kan anvende til videreudvikling af deres sprog.

Hovedvægten i indholdet lægges på det nære miljø, herunder dagligliv, levevilkår, værdier og normer i målsprogslandet og Danmark.

Der arbejdes også med perspektivering mellem indvandrersproget og dansk, fx gennem arbejdet med skrifttegn eller talemåder.

Eleverne skal have mulighed for at kommunikere med andre, hvor brugen af flere sprog er en reel nødvendighed, fx ved at opsøge og udnytte de muligheder, der er for at bruge flere sprog både i undervisningen i faget indvandrersprog og uden for skolen, fx i hjemmet.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget almindelige indvandrersprog

Eleven kan kommunikere på flere sprog

Eleven kan bruge sin flersprogethed i kulturelle og erhvervsmæssige sammenhænge

Faget i fokus

lexin

Lexin Billedtema

Flersproglig interaktiv billedordbog med illustrationer, tekst, lyd og animationer.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Pige lytter med høretelefoner

Nyhedsudsendelser

Formålet med aktiviteten er, at eleverne lærer, hvordan man på baggrund af et kort klip fra en nyhedsudsendelse på indvandrersproget taler om og gengiver hovedindholdet af en set og hørt tekst. Eleverne arbejder med det interaktive aspekt mellem at lytte og at se for at kunne uddrage hovedindholdet i klippet ved hjælp af forskellige strategier.
Flersprogede

Flersprogethed som en resurse

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem talt sprog lærer at argumentere for, hvorfor flersprogethed er en resurse i fx erhvervslivet.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.