Børnehaveklassen

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Børnehaveklassen

I børnehaveklassen er der for alle kompetenceområder et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Da leg skal udgøre et centralt element i børnehaveklassens aktiviteter skal undervisningen i faglige aktiviteter tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge og ikke udgøre et løsrevet træningselement i formelle færdigheder.

 

Læs mere om kompetenceområderne i børnehaveklassen

 

 

Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer

Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Faget i fokus

Tandhjul

Børnehaveklassen – Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for børnehaveklassen. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Zap i skole
© Røde Kors

Zak i skole

At starte i skole er for mange børn som at komme til et nyt land, en helt ny planet. Dette undervisningsmateriale fra Røde Kors forbereder gennem samtaler barnet til alt det nye.
COLOURBOX1241272.jpg

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i undervisningen i Børnehaveklassen,

Undervisningsforløb

øde ø

Kuffert-rejsen

I samarbejde skal eleverne ved hjælp af innovation og entreprenørskab hjælpe en strandet person væk fra en øde ø. Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.
Tegning af mariehøne
© Mølleskolen

Fremstil en interaktiv sangbog

Lad eleverne fremstille små medieproduktioner. Her skal eleverne lave deres egen sangbog på en Ipad i Book Creator.
politi og røvere

Politi og røvere

En leg med orddannelse, samarbejde og høj aktivitet.
Tøjelefant danser

En god fortælling

Eleverne skal med udgangspunkt i en oplæst billedbog og gennemgang af handlingsbro/fortælledyr, genfortælle historien i kronologisk rækkefølge.
elever i skolen

Vi læser og fortæller gode historier

I dette forløb udvikles sprog gennem oplæsning, samtale og leg med sproget (forløbet er udarbejdet med henblik på anvendelse i folkeskolens specialundervisning).

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Billede af en bille
© Jane Bøgelund

Tegn dyr og planter fra hverdagen

I dette undervisningsforløb skal eleverne iagttage og tegne små dyr fra skoven eller fra andre steder i den nære omverden. Forløbet er fra Skoven i Skolen.
myre

Kryb og kravl på tablet

Tag en tablet med i skoven og lad eleverne lave deres egen bog om årets første kryb og kravl.
Bogstavleg
© Signe Bøtter-Jensen

Vasketøjsleg med bogstaver

Arbejd med bogstav-lydforbindelsen på en sjov og anderledes måde, hvor eleverne får pulsen helt op med masser af løb.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Seneste moduler

emuredaktør

Har du spørgsmål eller ideer til siderne, er du meget velkommen til at skrive til  Lise Thomsen.