Billedkunst - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

7./8./9. klasse

Billedkunstfaget danner basis for at udvikle samspillet mellem skolen og andre relevante institutioner. Dette kan eksempelvis være billedskoler, museer og kulturinstitutioner. Eleverne skal lære at deltage i aktiviteter, der involverer samarbejde med sådanne institutioner uden for skolen.

Elevernes oplevelser og erfaringer med billedkunst fra det obligatoriske forløb samt fra fritiden medtænkes i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Elevernes arbejde med billedkunst skal munde ud i visuelle produkter, fx en udstilling.

Undervisningen i billedkommunikation sigter mod, at eleverne gennem varierede visuelle medier, udtryks- og billedformer kan eksperimentere med at formidle iagttagelser, informationer, tanker, forestillinger og holdninger til andre.

Undervisningen i billedanalyse sigter mod, at eleverne kan samtale om egne billedprocesser, og at eleverne kan sætte egne billedprocesser i forhold til andre visuelle udtryk i samtiden. Der arbejdes desuden mod, at eleverne kan opleve, analysere, fortolke og vurdere billeder og visuelle udtryk inden for såvel skolens fagområder som lokale og globale kulturer.

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst - valgfag

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk

Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer

Faget i fokus

Tandhjul

Billedkunst valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget billedkunst. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
 Billedkunstfaget er også et redskab til refleksion, f.eks.over Olafur Eliassons værk Your Rainbow Panorama
© Your Rainbow Panorama, Olafur Eliasson, 2011. Foto: Petri & Betz

Billedkunst og visuel kulturkompetence

Billedkunstfagets felt omfatter visuel kommunikation og multimodalitet, så udover at være et fag i sig selv kan billedkunst derfor ses som en faglighed ind i alle fag.
Tør maling på kunstnerens palette

Kurser, debat og info

Bliv inspireret af det billedkunstfaglige miljø. Her kan du finde faglig viden, kurser og efteruddannelse, rapporter, relevante blogs og meget mere.
Som noget helt nyt i dansk kunst begyndte Eckersberg at male ude i det fri i Rom, og han har fuldført maleriet på stedet foran motivet.
© C.W. Eckersberg (1783-1853), Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk, 1815 el. 1816, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Kanon for billedkunst

Kulturkanonen består af 108 værker fordelt på forskellige kunstarter. En af kunstarterne er billedkunst, og tolv kunstværker er udvalgt til kulturkanonen. Det er oplagt at bruge værkerne i billedkunst.
Street art

Billedskole og folkeskole - et samarbejde

Med skolereformen er der øget fokus på den åbne skole. Find inspiration til at inddrage lokale billedskoler, kunstskoler og kulturinstitutioner i billedkunstundervisningen.
L.A. Ring giftede sig i 1896, året før han maler portrættet af hustruen Sigrid Kähler
© L. A. Ring (1854-1933), I havedøren. Kunstnerens hustru, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i undervisningen i billedkunst.

Undervisningsforløb

Streetart i metroen i København
© Helena Notkin

Streetart i dit lokalområde

"Streetart i dit lokalområde" er et undervisningsforløb om at fremstille og dele streetart-værker. Eleverne skal fremstille en stencil samt et streetart-værk inspireret af HuskMitNavn. Værkerne deles på Instagram.
De otte portrætter er fremstillet af elever på mellemtrinnet.
© Heidi Bruus

Popart

Forløbet tager afsæt i popart, som opstod i 1960´erne i USA og i Europa. I forløbet eksperimenterer eleverne med forskellige materialer, og de skaber selvportrætter gennem digitalt billedarbejde.
Kul tegning af portræt
© Colourbox

Tegneøvelser og todimensionale billeder

Tegning er et håndværk. Derfor skal vi arbejde med tegningens grundmetoder og teknikker i undervisningen. I dette undervisningsforløb sættes der fokus på forhold vedrørende kontraster, om ting der fremhæver hinanden, skravering, prikker og stregtykkelser.
bat woman og man.jpg

Tegneserier

Tegneserier har eksisteret gennem hele vores kunst- og kulturhistorie. Man kan finde spor helt tilbage fra hulemaleriet, i de ægyptiske gravkamre og kisteudsmykninger, i tæpper og broderier fra middelalderen. En tegneserie er forbundet af flere små billeder, som består af en fremadskridende handling og udgør en fortælling.
Farvepalet
© Colourbox

Anvend moderne danske kunstnere i undervisningen

Her kan du hente forskellige bud på undervisningsforløb, som knytter sig til nogle af de klassiske danske moderne kunstner. Måden de har arbejdet med lys og skygge, maleteknikker, motiver og farver. Disse billedstudier kan give dig viden om vores samfund. Kunst er et sprog, som man må lære, før man kan forstå det.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Sammenklip fra ´Fascinationer´
© Rikke Hyldahl Homann

Fascinationer - et bogprojekt

Læringsaktiviteten er udviklet efter et workshopkoncept skabt af de to professionelle designere Fanni Baudo og Signe Lupnov i samarbejde med billedkunstlærer Rikke Homann.
En kufert
© Colourbox

Vi arbejder - med installationskunst

Indtag et rum – Lav en visuel fortælling ”om at rejse” med installationskunsten som genre. Eleverne fremstiller installationskunst med ”gamle kufferter” hvor de skaber overraskende, mystiske kunstværker inde i hver deres gamle kuffert.
Tusch på læred
© Colourbox

Årstiderne - billeder i flere lag

Aktiviteten handler om at arbejde med de fire årstider ved at lade eleverne re-designe gamle pladecovers. Aktiviteten er velegnet til at arbejde med billeder i flere lag – eleverne skal sågar lave det lag, der males på.
Globus

WebQuest om Leonardo da Vinci

Formålet er at lade eleverne undersøge en kunstner i relation til en kunstperiode. Eleverne arbejder to og to ved en computer og forbereder en fremlæggelse for klassen.

Indhold og metoder på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Elever arbejder med computere

It i undervisningen

Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.
Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

På denne side finder du Undervisningsministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Velkommen til valgfaget billedkunst

Fagredaktør på Billedkunst

Mit håb er, at du kan finde en masse inspiration til billedkunst. Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har ideer, du vil dele med andre eller om mangler:

Charlotte.Erichsen3@skolekom.dk

Danmarks Billedkunstlærere

Du kan finde masser af inspiration til faget billedkunst hos foreningen Danmarks Billedkunstlærere

Du kan finde masser af faglig inspiration hos foreningen Danmarks Billedkunstlærere. Der er links til spændende artikler i Billedpædagogisk Tidsskrift, og der er mulighed for at deltage i events som Billedkunstens dag d. 15. marts 2017.