Celler, mikrobiologi og bioteknologi

Fase 1 (7. - 9. klasse)

 • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer
 • Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning
Obligatorisk

Vejledende eksempler på læringsmål, tegn på læring og udfordringsopgaver

Læringsmål

Eksempler på læringsmål for et undervisningsforløb.

Eleverne kan indhente informationer om forskellige cellers opbygning.

Eleverne kan bruge mikroskop til at undersøge præparater af planteceller.

Eleverne kan forklare, hvordan forskellige celler er bygget op.

Eleverne kan fremstille cellepræparater til at undersøge under mikroskop.

Tegn på læring

Eksempler på tegn og læring for udvalgt område.

Eleverne kan bruge mikroskop til at undersøge præparater af planteceller.

Niveau 1

Eleven betjener mikroskopet til at se på færdige præparater.

Niveau 2 

Eleven viser grønkorn og cellevægge ved hjælp af mikroskop.

Niveau 3

Eleven fremstiller egne cellepræparater fra planter.

Udfordringsopgave

Eksempel på opgave, der kan udfordre den fagligt dygtige elev.

Du skal finde et bjørnedyr og præsentere det for din klasse.

Undervisningsforløb

 • Tegning af bakterier

  Bakterier i din hverdag

  I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med bakterierne i hverdagen. De skal bl.a. selvstændigt lave undersøgelser, som viser noget om bakteriers livsbetingelser.

Faglig inspiration

 • Dyrecelle

  Cellerne livets byggesten

  Cellerne er grundlaget for livet, og derfor er det også vigtigt at lære om de forskellige typer af celler samt at forstå cellens funktioner. I denne aktivitet bliver der set nærmere på, hvordan der konkret kan arbejdes med cellerne i undervisningen.
 • Petriskåle med bakterier

  Dyrkningsforsøg med bakterier

  Eleverne dyrker bakterier og lærer at håndtere den sikkerhedsmæssige del af disse undersøgelser.
 • Tegning af mikroskop

  Mikroskopering af celler

  Eleverne arbejder med anvendelse af mikroskopet, når de undersøger forskellige typer af celler.