Fortolkning (obligatorisk)

1. - 2. klasse

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster

Kompetenceområdet fortolkning består af fem færdigheds- og vidensområder:

Oplevelse og indlevelse fokuserer på poetisk sprogbrug og fortællende strukturer.

Undersøgelse fokuserer på virkemidler i tekster.

Fortolkning fokuserer på at kunne bestemme og fortolke hovedindholdet.

Vurdering fokuserer på tekstens tema.

Perspektivering fokuserer på at sætte tekster i forhold til eget og andres liv.

Læs mere om fortolkning i faget dansk

Obligatorisk

Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære om poetisk sprogbrug og billedsprog, og de skal lære, at tekster har struktur.

Undervisningen skal fokusere på arbejdet med poetisk sprog gennem rim og remser, sange, fortællinger, eventyr, billedbøger m.v. I undervisningen skal eleverne møde en mangfoldighed af forskellige teksttyper, så deres nysgerrighed over for sprog, billeder og lyde vækkes.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan følge forløbet i en fortælling (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning (vejledende mål)

Undersøgelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at rette opmærksomhed mod de centrale træk ved tekster som fx sproglige, lydlige eller billedlige virkemidler og tekstens tema, genre, forløb og personskildring.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare opdagelser og oplevelser af teksten, som genlæses med henblik på at identificere centrale elementer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan få øje på sproglige træk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udpege centrale elementer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring (vejledende mål)

Fortolkning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, hvad teksten drejer sig om, fx ved at bestemme tekstens tema og udsagn, og de skal lære at finde træk i teksten, som kan begrunde dette.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at deltage i samtaler om de træk, de har fundet i undersøgelsen af teksten.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan finde hovedindhold (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om hovedindhold (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i enkel fortolkning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til enkel fortolkning (vejledende mål)

Vurdering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at give udtryk for og begrunde egen oplevelse af at læse/se en tekst.

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne finder begrundelser i teksterne for deres udsagn og oplevelser og identificerer typiske temaer som følelser, køn og venskab.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tale om teksters temaer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om teksters typiske temaer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder at begrunde sin opfattelse på (vejledende mål)

Perspektivering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, at tekster kan give indblik i egne og andres situationer, følelser og tanker.

Undervisningen skal fokusere på metoder til at sammenholde informationer og oplevelser.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med egne oplevelser (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sætte tekstens tema i relation til andres liv (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med andres liv (vejledende mål)

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.