Drama - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

7./8./9. klasse

I trinforløbet for 7./8./9. klasse bliver elevernes oplevelser og erfaringer fra drama og teater i andre fag og deres fritid medtænkt i forbindelse med planlægningen af undervisningen. 

Arbejdet skal munde ud i dramaproduktioner, der kan spænde fra tekstbaserede forestillinger til improvisationsteater og devising. Dramaproduktionerne kan eksempelvis også være oplevelsesorienteret rollespil, problembaseret forumteater, kropsbevidst performance eller skuespil.

Elevernes oplevelser og erfaringer med drama fra andre fag, fx i dansk, idræt, musik, sprogfag, historie, kristendomskundskab og tværgående projekter, er en del af grundlaget for undervisningen i valgfaget.

I dramaproduktion arbejder eleverne med de forskellige faser fra impuls til færdigt dramaprodukt. Der lægges vægt på at eksperimentere med kropssprog, stemmebrug og samarbejde. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget drama

Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler

Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner

Faget i fokus

Tandhjul

Drama valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget drama. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Undervisningsforløb

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

The-kage

Scener fra dit eget liv

Erindringen gemmer på en skat af rigt detaljerede historier fra ens eget liv, hvor de forskellige figurer er indlejret i en bestemt tid. At kunne se den mængde af detaljer og forskellige mennesker for sig er en god måde at lære at danne figurer, rum, tid og forløb på – også når de skal opstå fra et manuskript. Forløbet er et eksempel på et kunstnerisk oplæg til en konceptuel devising-proces.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.