Trafikal adfærd (obligatorisk)

4. - 6. klasse

Eleven kan færdes sikkert i trafikken

Kompetenceområdet trafikal adfærd omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Færdselsregler fokuserer på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for cyklister.

Egen sikkerhed tager sit udgangspunkt i, at eleverne opnår kendskab til typer af distraktorer i trafikken, og hvordan de påvirker deres sikkerhed.

Samspil i trafikken fokuserer på, at eleverne arbejder med de risici, der er forbundet med andre typer af trafikanter, og hvordan de kan færdes mest sikkert i forhold til dem.

Sikker rute omhandler, at eleverne lærer hvilke ruter, der er de mest sikre for cyklister. 

Læs mere om trafikal adfærd i emnet færdselslære

Obligatorisk

Færdselsregler (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med, hvilke regler og anvisninger der gælder for cyklister. Eleverne skal lære om korrekt placering, tegngivning, om ubetinget og højre vigepligt samt orientering i trafikken. Eleverne skal stadig opnå kendskab til relevante færdselstavler, og hvad de betyder for elevernes færden på cykel.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i trafikken, og målet er, at eleverne lærer at cykle ifølge cykelreglerne i både kendte og ukendte områder. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan cykle alene i trafikken ifølge færdselsreglerne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om færdselsregler for cyklister (vejledende mål)

Egen sikkerhed (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, hvilke distraktorer der kan være i trafikken, og hvordan de influerer på elevernes sikkerhed. Eleverne skal opnå kendskab til distraktorer som kørsel i flok samt brug af musik og mobiltelefon, mens de cykler. Målet er, at eleverne lærer, at det er vigtigt at være opmærksom, når de færdes i trafikken.

Brug af cykelhjelm og lygter skal fortsat belyses som essentielle faktorer for elevernes egen sikkerhed.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan færdes opmærksomt i trafikken (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om distraktorer i trafikken (vejledende mål)

Samspil i trafikken (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, hvilke risici der kan være i mødet med andre trafikanter. Eleverne skal arbejde med forhold som fart, bremselængde, blinde vinkler og tunge køretøjer.Formålet er, at eleverne lærer at forudse, hvordan den trafikale situation kan udvikle sig, og at de lærer at navigere sikkert i dette samspil. Eleverne skal også arbejde med, hvordan deres egen adfærd kan påvirke samspillet i trafikken på god og dårlig vis.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forudse situationer i trafikken og tilpasse deres færden dertil (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om risici forbundet med andre trafikanttyper (vejledende mål)

Sikker rute (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med, hvad der kendetegner en sikker rute for cyklister, fx stisystemer, enkle kryds frem for store samt ruter med begrænset trafik og evt. trafiksaneringer.

Gennem arbejdet skal eleverne lære, hvilke ruter der er de mest sikre som cyklist, samt hvilke der kræver ekstra meget opmærksomhed, fx store lyskryds samt rundkørsler.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vælge en sikker rute for cyklister (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kendetegn for sikre ruter for cyklister (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Emnet i fokus

Trafik

Fakta om fart

Find de nyeste tal og fakta om fart i trafikken.
Tjek af cykel2
© Rådet for Sikker Trafik

Hvornår er cyklen lovlig?

Hvad skal der være på en cykel, for at den er lovlig? Lav et sikkerhedstjek på dine elevers cykler.
Glade cykelelever
© Rådet for Sikker Trafik

Hvordan motiverer man til færdsel i skolen?

Det kan være svært, at motivere både elever og ens kollegaer til færdselsundervisningen, som tit prioriteres under andre fag. Læs med her, hvor vi tager emnet op, og forsøger, at give bud på, hvordan man skaber motivion til færdsel.