Trafikal adfærd (obligatorisk )

7. - 9. klasse

Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken

Kompetenceområdet trafikal adfærd omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Færdselsregler fokuserer på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for fodgængere, cyklister og visse typer af andre trafikanter, fx knallerter.

Egen sikkerhed er centreret omkring, at eleverne opnår kendskab til risikofaktorers indflydelse på ulykker i trafikken.

Ansvar omhandler, at eleverne lærer om deres og andres ansvar i trafikken.

Konsekvensberegning fokuserer på, at eleverne lærer at kunne forudsige konsekvensen af egen og andres adfærd i trafikken. 

Læs mere om trafikal adfærd i emnet færdselslære

Obligatorisk

Færdselsregler (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med, hvilke regler og anvisninger der gælder for dem som trafikanter. De skal lære en grundregel for al færdsel: At optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed i trafikken. Eleverne skal også opnå kendskab til færdselsreglerne for andres færden, herunder kende til reglerne for knallertkørsel, fx aldersgrænse, regler for kørekort, hastighedsgrænser samt grænser for spritkørsel.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan færdes i trafik ifølge færdselsregler og under hensynstagen til medtrafikanter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om færdselsregler i samspil med andre trafikanter (vejledende mål)

Egen sikkerhed (obligatorisk område)

Eleverne skal lære om de væsentligste risikofaktorer, der har betydning for deres sikkerhed i trafikken. De skal lære om kroppens reaktionsevne under påvirkning af alkohol og stoffer, om uopmærksomhed og om risikoen ved at køre med for høj fart og uden fornødent sikkerhedsudstyr

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan reducere risiko for tilskadekomst i trafikken (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om risikofaktorer i trafikken (vejledende mål)

Ansvar (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med det ansvar, de bærer, når de færdes i trafikken. Eleverne skal lære at have øje for andre end sig selv og derved lære, at de har et ansvar over for deres medtrafikanter. Særligt skal eleverne lære at have øje for de yngste i trafikken og lære, at de er rollemodeller for de yngre børn.

Endvidere skal eleverne lære, at de gennem deres valg kan påvirke deres medtrafikanter i god og dårlig retning, herunder arbejde med hvordan gruppedynamik kan påvirke deres adfærd. Eleverne skal opnå kompetence i at sige til og fra over for risikoadfærd.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ansvar i trafikken (vejledende mål)

Konsekvensberegning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, at deres egne samt andres beslutninger og handlinger i trafikken har indflydelse på egen og andres sikkerhed. Eleverne skal forstå de mulige personlige og samfundsmæssige konsekvenser ved uhensigtsmæssig adfærd i trafikken og derigennem motiveres til at handle velovervejet og træffe det sikre valg både for dem selv og andre.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Faglig inspiration

Rette valg

Det rette valg

En tværfagligt lærngsaktivitet i færdselslære og dansk, der sætter fokus på unges forhold til alkohol og færdsel og konsekvensen af at blande disse to ting!

Emnet i fokus

Trafik

Fakta om fart

Find de nyeste tal og fakta om fart i trafikken.
Tjek af cykel2
© Rådet for Sikker Trafik

Hvornår er cyklen lovlig?

Hvad skal der være på en cykel, for at den er lovlig? Lav et sikkerhedstjek på dine elevers cykler.
Glade cykelelever
© Rådet for Sikker Trafik

Hvordan motiverer man til færdsel i skolen?

Det kan være svært, at motivere både elever og ens kollegaer til færdselsundervisningen, som tit prioriteres under andre fag. Læs med her, hvor vi tager emnet op, og forsøger, at give bud på, hvordan man skaber motivion til færdsel.