Trafikal adfærd (obligatorisk)

Bh. kl. - 3. klasse

Eleven kan færdes sikkert i trafikken i lokalområdet

Kompetenceområdet trafikal adfærd omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Færdselsregler fokuserer på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for fodgængere.

Egen sikkerhed omhandler, at eleverne lærer om brug og virkning af sikkerhedsudstyr i trafikken.

Andre trafikanter tager sit udgangspunkt i, at eleverne lærer at skelne mellem forskellige typer af trafikanter i forhold til størrelse, fart og hensigt.

Sikker rute fokuserer på, at eleverne lærer, hvilke ruter der er de mest sikre for dem som fodgængere.

Sikker på cykel er centreret omkring, at eleverne lærer at styre og balancere cyklen i henhold til grundlæggende færdselsregler for cyklister. 

Læs mere om trafikal adfærd i emnet færdselslære

Obligatorisk

Færdselsregler (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med, hvilke regler og anvisninger der gælder for fodgængere. De skal lære, hvor de må gå, hvordan de skal krydse forskellige veje og kryds, og hvordan de skal orientere sig i trafikken. Eleverne skal også lære, hvad relevante færdselstavler betyder for deres færden.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes nærmiljø, og fokus er, at de skal lære at færdes sikkert til fods i skoletiden og på deres vej til og fra skole. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan færdes alene til fods i trafikken ifølge færdselsregler (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om færdselsregler for fodgængere (vejledende mål)

Egen sikkerhed (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med sikkerhedsudstyr i trafikken. De beskæftiger sig med cykelhjelm, lygter, reflekser og sikkerhedssele samt deres virkning ift. sikkerhed i trafikken. Eleverne skal lære, hvad der er korrekt placering i bilen afhængig af deres højde.

Der arbejdes med, hvordan tidspunkt på døgnet og årstiden influerer på sikkerheden, og hvilket sikkerhedsudstyr der er vigtigt at anvende i relation til dette. 

Eleverne skal lære, hvor vigtigt det er at være synlig i trafikken, samt hvordan de ved hjælp af cykelhjelm kan sikre sig selv.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sikre sig i trafikken (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sikkerhedsudstyr i trafikken afstemt efter døgn og årstid (vejledende mål)

Andre trafikanter (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med, hvordan de kan skelne mellem forskellige typer af trafikanter i forhold til størrelse, hastighed og faremomenter. Eleverne skal lære at skelne mellem hårde og bløde trafikanter samt vide, hvilke køretøjer der kan være farlige på grund af et begrænset udsyn. Ligeledes skal eleverne øve sig på at vurdere forskellige køretøjers hastighed samt afstanden til dem.

Desuden skal eleverne lære at aflæse andre trafikanter, herunder forstå deres tegngivning, så de kan forudsige, hvad de andre trafikanter har til hensigt at gøre.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan aflæse andre trafikanter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om trafikanter og deres tegngivning (vejledende mål)

Sikker rute (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med, hvad der kendetegner en sikker rute for fodgængere, fx stisystemer, fodgængerfelter, gangtunneler samt veje med begrænset trafik og gode oversigtsforhold.

I arbejdet med sikre ruter skal eleverne lære, hvilke områder og ruter der er de sikreste for dem som fodgængere, samt hvor på ruten det er bedst at krydse vejen. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vælge en sikker rute for fodgængere (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kendetegn for sikre ruter for fodgængere (vejledende mål)

Sikker på cykel (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med deres manøvrefærdigheder på cykel. Det sker gennem praktiske øvelser i et lukket område, fx skolegården. Konkret skal de arbejde med deres færdigheder ift. at starte og bremse sikkert, at kunne orientere sig bagud og til siderne samt give tegn uden at miste balancen på sin cykel.

Øvelserne skal knyttes til elevernes færden i trafikken som cyklister og til reglerne for cyklister. Derfor skal eleverne også opnå kendskab til de grundlæggende færdselsregler for cyklister, fx hvor de må køre, om vigepligt, orientering og tegngivning.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan manøvrere sin cykel i lukket område ifølge grundlæggende færdselsregler (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grundlæggende færdselsregler for cyklister (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Cykel

Cykelartist

’Cykelartist’ er et tværfagligt forløb i færdselslære og idræt, hvor eleverne træner deres færdigheder på en cykel både i forhold til færdselsreglerne og til det rent cykeltekniske.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Emnet i fokus

Trafik

Fakta om fart

Find de nyeste tal og fakta om fart i trafikken.
Tjek af cykel2
© Rådet for Sikker Trafik

Hvornår er cyklen lovlig?

Hvad skal der være på en cykel, for at den er lovlig? Lav et sikkerhedstjek på dine elevers cykler.
Glade cykelelever
© Rådet for Sikker Trafik

Hvordan motiverer man til færdsel i skolen?

Det kan være svært, at motivere både elever og ens kollegaer til færdselsundervisningen, som tit prioriteres under andre fag. Læs med her, hvor vi tager emnet op, og forsøger, at give bud på, hvordan man skaber motivion til færdsel.