Filmkundskab - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

7./8./9. klasse

Elevernes oplevelser og erfaringer med film og tv fra andre fag samt fra fritiden medtænkes i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Undervisningen sigter mod, at eleverne kan gennemføre en målrettet filmproduktion fra idé til filmisk udtryk. Der arbejdes inden for forskellige filmiske udtryk og genrer. I arbejdet er der fokus både på filmen som selvstændig kunstart og som en udtryksform, der indgår i multimodale medieudtryk. Eleverne skal arbejde med at dele deres film med andre på forskellige medieplatforme.

Arbejdet skal munde ud i filmproduktioner i flere filmgenrer. I arbejdet med filmproduktion skal eleverne lære at producere filmiske fortællinger. Hovedvægten lægges på praktisk filmproduktion. Det er centralt, at eleverne lærer at anvende de centrale filmfaglige begreber og værktøjer aktivt og kreativt. I arbejdet med filmanalyse skal eleverne lære at analysere filmiske fortællinger. Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med at analysere egne og andres film. Det er væsentligt, at eleverne lærer de centrale filmfaglige begreber og værktøjer samt lærer at anvende begreberne analytisk.

Læs mere om kompetenceområderne i faget filmkundskab

Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer

Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv

Faget i fokus

Tandhjul

Filmkundskab valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget fimkundskab. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Undervisningforløb

Elevfilm

Lancering af elevfilm

Filmen skal have et publikum, for at den for alvor kan leve. Det kan derfor være en vigtig lærdom for eleverne, at publikum ikke bare kommer til filmen - men at filmen er nødt til at komme til publikum.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Elever arbejder med computere

It i undervisningen

Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.
Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

På denne side finder du Undervisningsministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.