Fransk - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

7. - 9. klasse

I valgfaget fransk lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag.

Eleverne opøver færdigheder i at lytte og tale samt læse og skrive gennem arbejdet med udtale og intonation samt tilegnelse af ordforråd. Eleverne kan i begyndelsen kommunikere i et meget enkelt og forståeligt sprog inden for nære og genkendelige emner. Senere kan eleverne udtrykke sig sammenhængende og give udtryk for egne holdninger.

Eleverne skal lære om dagligliv og levevilkår i fransktalende lande og få forståelse for betydningen af kulturelle, sociale og historiske forhold. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget fransk - valgfag

 

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på fransk skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab

Faget i fokus

bror og søster kigger glad på hinanden

Frère et sœur

Den friske og glade video er lige til at bruge i fransk begynderundervisning og kan med store fordel inddrages i temaet ”La famille”.
elever der går på gade

Vies de collégiens - Adomania

16 korte videoklips med nogle unge og forfriskende skoleelever fra Clermont-Ferrand, der fortæller om deres hverdagsliv på et meget let og forståeligt fransk.
Fransk flag

Ressourcer for fransklærere

Find institutioner og foreninger, som tilbyder ressourcer og inspiration til din franskundervisning.
lærern og børn med en ipad

Apps til franskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet fransk med en legende tilgang.

Faglig inspiration /Læringsaktiviteter

Screendump
© Elokence.com

Akinator gætter, hvad du tænker på! (vf)

I den online spil stiller Akinator simple ja/nej spørgsmål, som eleverne svarer på. Se hvor hurtigt, han kan gætte hvilken person, ting, dyr eller begreb, I tænker på.
Ordspil
© PedagoNet

Mots cachés (vf)

Gå på ordjagt ved at lave egne ”grilles de mots cachés”, så eleverne kan træne deres ordforråd.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.