Kultur og samfund (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab

Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Kulturforståelse fokuserer på indsigt i egen og andres hverdagsliv med det formål at udvikle nysgerrighed, åbenhed og gensidig respekt.

Kulturmøder fokuserer på at bruge sproget til at kunne agere i mødet med fransktalende og andre, der lærer fransk.

Fransk som adgang til verden fokuserer på, at eleverne skal kunne begå sig sprogligt og kulturelt som interkulturelle sprogbrugere i den fysiske og virtuelle fransktalende verden.

Læs mere om kultur og samfund i faget fransk - valgfag

Obligatorisk

Kulturforståelse (obligatorisk område)

Begynderundervisningen skal fokusere på den frankofone verdens geografiske udbredelse. Undervisningen skal gennem fx små film, lyd og postkort visualisere og udbygge elevernes viden om de fransktalende lande og områder.

Dernæst skal undervisningen fokusere på elevernes kendskab til symboler i Danmark og frankofone lande og områder, herunder flag, historiske personer, sportsikoner og filmstjerner.

Herefter skal der arbejdes med eksempler på enkle, personlige historier og korte beretninger om hverdagsliv i den frankofone verden, hvor læreren stiller mere og mere komplekse spørgsmål til tekstens indhold, fx familieliv, skole og fritid.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan fortælle om jævnaldrendes hverdagsliv (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om jævnaldrende fransktalendes hverdagsliv (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sammenligne egen hverdag med andres (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om familieliv og vaner i fransktalende lande (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive fransktalende landes kulturer og levevis (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grundlæggende kulturelle, sociale og historiske forhold (vejledende mål)

Kulturmøder (obligatorisk område)

Begynderundervisningen skal fokusere på, at eleverne indbyrdes i bl.a. små rollespil bruger hilsner til at starte og slutte korte samtaler, fx salut, au revoir … bonne journée, samt at de bliver fortrolige med gængse høflighedsudtryk, fx s’il te plaît, je voudrais, pardon.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende hilsner og enkle kulturbundne udtryk i korte samtaler (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kulturbundne udtryk og høflighedsnormer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ord og faste udtryk om nære emner (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan anvende fransk i mødet med fransktalende fra forskellige kulturer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samtaleformer i fransksprogede områder (vejledende mål)

Fransk som adgang til verden (obligatorisk område)

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne bliver fortrolige med den fransksprogede verden ved at opsøge det franske sprog i de medier, fx netbaserede videoklip og musik, fransksprogede film og kanaler, blade og tidsskrifter, blogs, som de bruger i hverdagen om bl.a. musik, mode, sport og film.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan finde alderssvarende fransksprogede medier (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fransksprogede medier (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan tage kontakt til sprogbrugere i den fransktalende verden (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kommunikationsregler for sociale medier i en fransksproget kontekst (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere på fransk med sprogbrugere lokalt og globalt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fransk sprog og kulturs betydning i verden (vejledende mål)

Faget i fokus

Undervisningsforløb